Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

Norma TetraGun Våpenkjemikaler


TetraGun Våpenolje Spray 110ml

Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel, Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel, Fjerner skitt og beskytter mot rust, Kan brukes på alle metalloverflater, Advarsel H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Mer...

Produktnr.: BE10610 BE10610
 • Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel
 • Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel
 • Fjerner skitt og beskytter mot rust
 • Kan brukes på alle metalloverflater
Advarsel
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H223 Brannfarlig aerosol.
 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P405 Oppbevares innelåst.
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
79 399 15 NOK
BE10610
TetraGun Våpenolje Spray 110ml
Produsentnr.: 5711015 Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel Fjerner skitt og beskytter mot rust Kan brukes på alle metalloverflater Advarsel H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H223 Brannfarlig aerosol. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P405 Oppbevares innelåst. P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
119 NOK 3 kr 119,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 110 ml Type: Våpenolje

Beskrivelse

 • Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel
 • Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel
 • Fjerner skitt og beskytter mot rust
 • Kan brukes på alle metalloverflater
Advarsel
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H223 Brannfarlig aerosol.
 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P405 Oppbevares innelåst.
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

Attributes
BE10612
TetraGun Våpenfett 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711005
95 NOK 1 kr 95,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenfett
BE10617
TetraGun Blånering- og Rustfjerner 80ml
Produsentnr.: 5711060
105 NOK 1 kr 105,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 80 ml Type: Solvent
BE10605
TetraGun Våpenolje 118ml
Produsentnr.: 5711030 TetraGun Våpenolje 118ml Bruktemperatur fra -73 ° C til 399 ° C Beskytter mot rust Enkel å bruke Lite lukt Øker hastighet og presisjon Forenkler vedlikehold Advarsel I henhold til CLP -forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
159 NOK 12 kr 159,00 *

+10 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: Våpenolje
BE10803
TetraGun Stokkolje 60 ml
Produsentnr.: 111881 TetraGun Organisk Raffinert Linolje
159 NOK 3 kr 159,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 60 ml Type: Stokkolje
BE10604
TetraGun Våpenolje 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711025 Alt-I-Ett Våpenolje Løser opp Rengjør Smører Advarsel H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
99 NOK 0 kr 99,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenolje
BE10607
TetraGun Rengjøringspakke, Copper Solvent 18ml, Fett 30ml, Olje 30ml, Oljespray 120ml
Produsentnr.: 5711095 TetraGun 4 i 1 Rengjøringspakke er den komplette pakken med alt du trenger av olje, fett, kobber solvent og rengjøringspray. Perfekt i våpenpakken eller som nybegynnerkit. Pakken inneholder: TetraGun Våpenolje Spray 110ml TetraGun Våpenolje 30ml TetraGun Våpenfett 30ml TetraGun Copper Solvent 118ml ADVARSEL TetraGun Våpenolje Spray: H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H223 Brannfarlig aerosol. TetraGun Copper Solvent: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
399 NOK 0 kr 399,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 18ml, 30ml, 30ml, 120ml Type: Sett
BE10608
TetraGun Våpenolje Servietter
Produsentnr.: 5711055
79 NOK 0 kr 79,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: Servietter Type: Våpenolje
BE10609
TetraGun Stokkolje Kit 2x80 ml
Produsentnr.: 5711090 Praktiskt Stokkolje Kit fra TetraGun. Inneholder alt du trenger for å gi stokken din det vedlikehold den trenger. Inneholder: Walnut Stain Stokkolje Våpen Stokk Finish Pusseklut Sandpapper (120,280 og 400) Bruksanvisning Advarsel: H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H319 Gir stor øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H226 Brannfarlig væske og fuktig.
239 NOK kr 239,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 2x80 Type: Sett
BE10611
TetraGun Våpenolje Spray 237ml
Produsentnr.: 5711020
195 NOK 0 kr 195,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Våpenolje
BE10613
TetraGun Avfettning Syntetisk Sikker 296ml
Produsentnr.: 5711071
165 NOK kr 165,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 296 ml Type: Avfettning
BE10616
TetraGun Copper Solvent 237ml
Produsentnr.: 5711085
219 NOK 0 kr 219,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Solvent
BE10618
TetraGun Blåneringsvæske 80ml
Produsentnr.: 5711065
149 NOK 0 kr 149,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 80 ml Type: Blåneringsvæske
BE10615
TetraGun Copper Solvent 118ml
Produsentnr.: 5711080 TetraGun Copper Solvent 118ml Fjerner raskt alle forurensninger Brukes som første skritt i rengjøringsprossessen Hurtigvirkende og effektiv formel Fjerner: Kobber, bly, plast, karbon og smuss Advarsel: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
149 NOK 0 kr 149,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: Solvent
BE10619
TetraGun Linserens 60ml
Produsentnr.: 106064
115 NOK 0 kr 115,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 60 ml Type: Blåneringsvæske
 • Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel
 • Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel
 • Fjerner skitt og beskytter mot rust
 • Kan brukes på alle metalloverflater
Advarsel
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H223 Brannfarlig aerosol.
 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P201 Innhent særskilt instruks før bruk.
P405 Oppbevares innelåst.
P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
På lokalt lager 3 på lokalt lager
kr 48,00 * kr 48,00 - kr 199,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 69,00
Ikke tilgjengelig Kan ikke restnoteres for øyeblikket
kr 57,00 * kr 56,00 - kr 57,00*
På lokalt lager 1 på lokalt lager
kr 49,00 * kr 49,00 - kr 99,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 79,00
Ikke tilgjengelig Kan ikke restnoteres for øyeblikket
kr 229,00 * kr 116,00 - kr 464,00*
Nyhetsbrev