Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

TetraGun Våpenkjemikaler


TetraGun Våpenolje 30ml Blister Pakke

Alt-I-Ett Våpenolje Løser opp, Rengjør, Smører,  Advarsel I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking.   H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Mer...

Produktnr.: BE10604 BE10604
Alt-I-Ett Våpenolje
  • Løser opp
  • Rengjør
  • Smører
 
Advarsel
I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking.
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 
Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
 
79 399 13 NOK
BE10604
TetraGun Våpenolje 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711025 Alt-I-Ett Våpenolje Løser opp Rengjør Smører Advarsel I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
99 NOK 0 kr 99,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenolje

Beskrivelse

Alt-I-Ett Våpenolje
  • Løser opp
  • Rengjør
  • Smører
 
Advarsel
I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking.
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 
Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
 

Attributes
BE10607
TetraGun Rengjøringspakke, Copper Solvent 18ml, Fett 30ml, Olje 30ml, Oljespray 120ml
Produsentnr.: 5711095
399 NOK 3 kr 399,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 18ml, 30ml, 30ml, 120ml Type: Sett
BE10608
TetraGun Våpenolje Servietter
Produsentnr.: 5711055
79 NOK 3 kr 79,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: Servietter Type: Våpenolje
BE10609
TetraGun Stokkolje Kit 2x80 ml
Produsentnr.: 5711090
239 NOK kr 239,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 2x80 Type: Sett
BE10610
TetraGun Våpenolje Spray 110ml
Produsentnr.: 5711015 Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel Fjerner skitt og beskytter mot rust Kan brukes på alle metalloverflater Advarsel H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H223 Brannfarlig aerosol. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P405 Oppbevares innelåst. P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
119 NOK 3 kr 119,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 110 ml Type: Våpenolje
BE10611
TetraGun Våpenolje Spray 237ml
Produsentnr.: 5711020
195 NOK 0 kr 195,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Våpenolje
BE10612
TetraGun Våpenfett 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711005
95 NOK 0 kr 95,00 *

Kan restnoteres - Forventet til lager 25.05.2021
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenfett
BE10613
TetraGun Avfettning Syntetisk Sikker 296ml
Produsentnr.: 5711071
165 NOK kr 165,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 296 ml Type: Avfettning
BE10616
TetraGun Copper Solvent 237ml
Produsentnr.: 5711085
219 NOK 2 kr 219,00 *

2 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Solvent
BE10618
TetraGun Blåneringsvæske 80ml
Produsentnr.: 5711065
149 NOK kr 149,00 *

Kan restnoteres - Forventet til lager 25.05.2021
Spesifikasjoner: Size: 80 ml Type: Blåneringsvæske
BE10605
TetraGun Våpenolje 118ml
Produsentnr.: 5711030 TetraGun Våpenolje 118ml Bruktemperatur fra -73 ° C til 399 ° C Beskytter mot rust Enkel å bruke Lite lukt Øker hastighet og presisjon Forenkler vedlikehold Advarsel I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
159 NOK 0 kr 159,00 *

Kan restnoteres - Forventet til lager 25.05.2021
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: Våpenolje
BE10615
TetraGun Copper Solvent 118ml
Produsentnr.: 5711080
149 NOK 1 kr 149,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: Solvent
BE10619
TetraGun Linserens 60ml
Produsentnr.: 106064
115 NOK 0 kr 115,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 60 ml Type: Blåneringsvæske
Alt-I-Ett Våpenolje
  • Løser opp
  • Rengjør
  • Smører
 
Advarsel
I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking.
 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
 
Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
 
På lokalt lager 3 på lokalt lager
kr 48,00 * kr 48,00 - kr 199,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 69,00
Utsolgt Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres.
kr 57,00 * kr 56,00 - kr 57,00*
På lokalt lager 1 på lokalt lager
kr 79,00 * kr 69,00 - kr 99,00*
Nyhetsbrev