Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

Norma TetraGun Våpenkjemikaler


TetraGun Copper Solvent 118ml

Produktnr.: BE10615 BE10615
79 399 14 NOK
BE10615
TetraGun Copper Solvent 118ml
Produsentnr.: 5711080
149 NOK 2 kr 149,00 *

2 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: SolventBE10607
TetraGun Rengjøringspakke, Copper Solvent 18ml, Fett 30ml, Olje 30ml, Oljespray 120ml
Produsentnr.: 5711095
399 NOK 2 kr 399,00 *

2 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 18ml, 30ml, 30ml, 120ml Type: Sett
BE10608
TetraGun Våpenolje Servietter
Produsentnr.: 5711055
79 NOK 3 kr 79,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: Servietter Type: Våpenolje
BE10610
TetraGun Våpenolje Spray 110ml
Produsentnr.: 5711015 Alt-I-Ett Våpenolje som både fungerer som rengjøringsmiddel og smøremiddel Hurtigfordampende løsemiddler og lett polymer smøremiddel Fjerner skitt og beskytter mot rust Kan brukes på alle metalloverflater Advarsel H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H223 Brannfarlig aerosol. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P410 + P412 Beskyttes mot sollys; Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P405 Oppbevares innelåst. P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
119 NOK 6 kr 119,00 *

6 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 110 ml Type: Våpenolje
BE10612
TetraGun Våpenfett 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711005
95 NOK 3 kr 95,00 *

3 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenfett
BE10605
TetraGun Våpenolje 118ml
Produsentnr.: 5711030 TetraGun Våpenolje 118ml Bruktemperatur fra -73 ° C til 399 ° C Beskytter mot rust Enkel å bruke Lite lukt Øker hastighet og presisjon Forenkler vedlikehold Advarsel I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
159 NOK 13 kr 159,00 *

+10 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 118 ml Type: Våpenolje
BE10803
TetraGun Stokkolje 60 ml
Produsentnr.: 111881
159 NOK 4 kr 159,00 *

4 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Size: 60 ml Type: Stokkolje
BE10604
TetraGun Våpenolje 30ml Blister Pakke
Produsentnr.: 5711025 Alt-I-Ett Våpenolje Løser opp Rengjør Smører Advarsel I henhold til CLP-forordningen skal emballasjen ha følbar advarselsmerking. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innholdet i pakningen (emballasjen) overstiger ikke 125 ml, merking med fare- og sikkerhetssetninger kan derfor reduseres (redusert merking). Referer "Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)", Vedlegg I, avsnitt 1. 5. 2.
99 NOK 0 kr 99,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 30 ml Type: Våpenolje
BE10609
TetraGun Stokkolje Kit 2x80 ml
Produsentnr.: 5711090
239 NOK kr 239,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 2x80 Type: Sett
BE10611
TetraGun Våpenolje Spray 237ml
Produsentnr.: 5711020
195 NOK 0 kr 195,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Våpenolje
BE10613
TetraGun Avfettning Syntetisk Sikker 296ml
Produsentnr.: 5711071
165 NOK kr 165,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 296 ml Type: Avfettning
BE10616
TetraGun Copper Solvent 237ml
Produsentnr.: 5711085
219 NOK 0 kr 219,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 237 ml Type: Solvent
BE10618
TetraGun Blåneringsvæske 80ml
Produsentnr.: 5711065
149 NOK 0 kr 149,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 80 ml Type: Blåneringsvæske
BE10619
TetraGun Linserens 60ml
Produsentnr.: 106064
115 NOK 0 kr 115,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 60 ml Type: Blåneringsvæske
På lokalt lager 3 på lokalt lager
kr 48,00 * kr 48,00 - kr 199,00*
(Enkelte produkter på salg!)
Veil. pris kr 69,00
På lager 10+ på lager
kr 57,00 * kr 56,00 - kr 57,00*
Utsolgt Kan dessverre ikke restnoteres for øyeblikket
kr 97,00 * kr 72,00 - kr 103,00*
På lokalt lager 1 på lokalt lager
kr 79,00 * kr 69,00 - kr 99,00*
Utsolgt Kan dessverre ikke restnoteres for øyeblikket
kr 229,00 * kr 116,00 - kr 464,00*
Nyhetsbrev