Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BERETTA USA TRIGGER BAR


Trigger bar

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): TRIGGER Mer...

Produktnr.: 913000735 913000735
FITS: Pico, 380
TRIGGER BAR
BERETTA USA
132 132 1 NOK
913000735
Trigger bar
Produsentnr.: UD5A1059 TRIGGER BAR
132 NOK 0 kr 132,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: Beretta Model: Pico

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Beretta Model: Pico

Elementdetaljer


ECCN: I(h)
FITS: Pico, 380
TRIGGER BAR