Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SIG SAUER THREADED BARREL 9MM SIG SAUER P226


Sig 9mm Threaded Barrel for P226, Black

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Ekte Sig Sauer fabrikkbytter gjengede fat for fall i passform. Gjenging muliggjør bruk av undertrykkere eller andre munninnretninger. Mer...

Produktnr.: 732000473 798681299201 732000473
Genuine Sig Sauer factory replacement threaded barrels for drop in fit. Threading allows for use of suppressors or other muzzle devices. Thread pitch for 9mm is 13.5 X 1mm LH, and .45ACP is .578 X 28 TPI.

SPECS: Thread pitch for 9mm is 13.5 X 1mm LH, and .45ACP is .578 X 28 TPI.

SIG SAUER
4517 4517 1 NOK
732000473
Sig 9mm Threaded Barrel for P226, Black
Produsentnr.: BBL2269T 798681299201 Ekte Sig Sauer fabrikkbytter gjengede fat for fall i passform. Gjenging muliggjør bruk av undertrykkere eller andre munninnretninger. Gjengestigning for 9 mm er 13,5 x 1 mm LH, og .45ACP er .578 X 28 TPI.
4517 NOK 1 kr 4 517,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 9 mm Luger Finish: Black Make: Sig Sauer Style: Drop-In, Factory Replacement, Threaded

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.
  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Cartridge: 9 mm Luger Finish: Black Make: Sig Sauer Style: Drop-In,Factory Replacement,Threaded

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(g)
Genuine Sig Sauer factory replacement threaded barrels for drop in fit. Threading allows for use of suppressors or other muzzle devices. Thread pitch for 9mm is 13.5 X 1mm LH, and .45ACP is .578 X 28 TPI.

SPECS: Thread pitch for 9mm is 13.5 X 1mm LH, and .45ACP is .578 X 28 TPI.