Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SIG SAUER SLIDE CATCH LEVER, BLUE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): SLIDE CATCH LEVER, Mer...

798681504572 732000600
FITS: P239, 9mm
SLIDE CATCH LEVER, BLUE
SIG SAUER
466 466 1 NOK
732000600
Slide Catch Lever, Blue
Produsentnr.: 1201183 798681504572 SLIDE CATCH LEVER, BLUE
466 NOK 0 kr 466,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Caliber: 9 mm (.355-.356) Finish: Blued Make: Sig Sauer Model: P229

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Caliber: 9 mm (.355-.356) Finish: Blued Make: Sig Sauer Model: P229

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

FITS: P239, 9mm
SLIDE CATCH LEVER, BLUE