Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

STORM LAKE S&W M&P PRO PRE-FIT BARREL


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Passer til M&P Pro med 5 "tønne maskinert 416R rustfritt stål herdet til 40-42 HRC for lang levetid. Skjær med riflet rifling som aksepterer både kappede og bly kuler. Mer...

848589011044 842000075
Fits M&P Pro with 5" barrel Machined 416R Stainless steel hardened to 40-42 HRC for long life Cut Broached rifling that accepts both jacketed and lead bullets Barrels are chambered for full case support Easy drop in upgrade with occasional minor fitting required Comes with manufacturer's guarantee Barrel compensators need solid threading at the end of the barrel to function. By adding the Storm Lake Barrels 9mm threaded with thread protector barrel to your pistol, any threaded attachment will be secure. Each barrel is machined from 416R Stainless steel and hardened to 40-42HRC and then Cut Broached rifled allowing the use of either jacketed or lead bullets. Made in the USA by Storm Lake Barrels every barrel is guaranteed for function and ease of installation.

SPECS: Machined from 416R Stainless steel hardened to 40-42HRC, cut broached rifling.  9mm caliber, 5.71 inches long with ½-28 thread and thread protector.

STORM LAKE
3775 3775 1 NOK
842000075
9mm 5.71"(14.5cm) for S&W M&P Pro 1/2-28 Thread w/Protector
Produsentnr.: 34147 848589011044 Passer til M&P Pro med 5 "tønne maskinert 416R rustfritt stål herdet til 40-42 HRC for lang levetid. Skjær med riflet rifling som aksepterer både kappede og bly kuler. Tønner er kammer for full støtte Tønnekompensatorer trenger solid gjenging på slutten av tønnen for å fungere. Ved å legge Storm Lake Tønner 9 mm gjenget med gjengebeskyttelsesfat til pistolen din, vil alle gjengede fester være sikre. Hver tønne er maskinert fra 416R rustfritt stål og herdet til 40- 42HRC og deretter Cut Broached rifled som tillater bruk av enten kappe eller blykuler. Laget i USA av Storm Lake Barrels er hvert fat garantert for funksjon og enkel installasjon.
3775 NOK 2 kr 3 775,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Barrel Length: 5.71'' Barrel Weight: 1 lbs Cartridge: 9 mm Luger Finish: Stainless Steel Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Drop-In, Match Grade

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.
  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effekturert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Barrel Length: 5.71'' Barrel Vekt: 1 lbs Cartridge: 9 mm Luger Finish: Stainless Steel Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Drop-In,Match Grade

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(g)

Fits M&P Pro with 5" barrel Machined 416R Stainless steel hardened to 40-42 HRC for long life Cut Broached rifling that accepts both jacketed and lead bullets Barrels are chambered for full case support Easy drop in upgrade with occasional minor fitting required Comes with manufacturer's guarantee Barrel compensators need solid threading at the end of the barrel to function. By adding the Storm Lake Barrels 9mm threaded with thread protector barrel to your pistol, any threaded attachment will be secure. Each barrel is machined from 416R Stainless steel and hardened to 40-42HRC and then Cut Broached rifled allowing the use of either jacketed or lead bullets. Made in the USA by Storm Lake Barrels every barrel is guaranteed for function and ease of installation.

SPECS: Machined from 416R Stainless steel hardened to 40-42HRC, cut broached rifling.  9mm caliber, 5.71 inches long with ½-28 thread and thread protector.

10+ på lager 10+ på lager
kr 361,00 *