Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

TAYLOR FREELANCE S&W M&P EXTENDED MAG PAD


S&W M&P +5 Mag Pad and Spring

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Utvidede baseputer av maskinert aluminium eller Delrin®-klemme sikkert til magasinet med en aluminiumsholderplate, noe som eliminerer uventede "hastighetsavlastninger" når en plastknapp for forlenger ikke fungerer. Designet for å holde magasinets totale lengde innenfor 140 mm og 170 mm USPSA og IPSC grensene. Mer...

Produktnr.: 100005343 100005343
Increases Capacity Up To 10 More Rounds
Extended base pads of machined aluminum or Delrin® clamp securely to the magazine with an aluminum retainer plate, eliminating unexpected “speed-unloads” when a plastic snap-on extender fails. Designed to keep magazine overall length within the 140mm and 170mm USPSA and IPSC limits. S&W M&P +5 adds 5 rounds of .40 caliber, 6 rounds of 9mm. 140mm OAL for USPSA Limited competition. Uses factory spring. S&W M&P +10 adds 8 rounds of .40 caliber, 10 rounds of 9mm. 170mm OAL for USPSA Open Division. Includes extended magazine spring.

SPECS: Machined aluminum, hardcoat anodized, black. Aluminum clamp, natural silver.

767 893 2 NOK
100005343
S&W M&P +5 Mag Pad and Spring Utvidede baseputer av maskinert aluminium eller Delrin®-klemme sikkert til magasinet med en aluminiumsholderplate, noe som eliminerer uventede "hastighetsavlastninger" når en plastknapp for forlenger ikke fungerer. Designet for å holde magasinets totale lengde innenfor 140 mm og 170 mm USPSA og IPSC grensene. S&W M&P +5 legger til 5 runder 0,40 kaliber, 6 runder 9mm. 140 mm OAL for USPSA Begrenset konkurranse. Bruker fabrikk våren. S&W M&P +10 legger til 8 runder 0,40 kaliber, 10 runder 9mm. 170 mm OAL for USPSA Open Division. Inkluderer utvidet magasin vår.
767 NOK 3 kr 767,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Base Pads

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Base Pads

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
100005344
S&W M&P +10 Mag Pad Utvidede baseputer av maskinert aluminium eller Delrin®-klemme sikkert til magasinet med en aluminiumsholderplate, noe som eliminerer uventede "hastighetsavlastninger" når en plastknapp for forlenger ikke fungerer. Designet for å holde magasinets totale lengde innenfor 140 mm og 170 mm USPSA og IPSC grensene. S&W M&P +5 legger til 5 runder 0,40 kaliber, 6 runder 9mm. 140 mm OAL for USPSA Begrenset konkurranse. Bruker fabrikk våren. S&W M&P +10 legger til 8 runder 0,40 kaliber, 10 runder 9mm. 170 mm OAL for USPSA Open Division. Inkluderer utvidet magasin vår.
893 NOK 0 kr 893,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: Smith & Wesson Model: M&P Style: Base Pads
Increases Capacity Up To 10 More Rounds
Extended base pads of machined aluminum or Delrin® clamp securely to the magazine with an aluminum retainer plate, eliminating unexpected “speed-unloads” when a plastic snap-on extender fails. Designed to keep magazine overall length within the 140mm and 170mm USPSA and IPSC limits. S&W M&P +5 adds 5 rounds of .40 caliber, 6 rounds of 9mm. 140mm OAL for USPSA Limited competition. Uses factory spring. S&W M&P +10 adds 8 rounds of .40 caliber, 10 rounds of 9mm. 170mm OAL for USPSA Open Division. Includes extended magazine spring.

SPECS: Machined aluminum, hardcoat anodized, black. Aluminum clamp, natural silver.