Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR COMPETITION SHOOTING REST


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Sinclair Competition Shooting Rest er et resultat av medarbeiderne og kundens mange års skyteerfaring på skytslinjen og i felt. Vi har innarbeidet de beste designideene, materialene og håndverket for å presentere en skyteplattform som konkurrerer med all vindstøtte som er tilgjengelig i dag. Mer...

749008510
The Sinclair Competition Shooting Rest is a result of our staff and our customer’s years of shooting experience on the firing line, and in the field. We’ve incorporated the best design ideas, materials, and craftsmanship to present you with a shooting platform that rivals any windage rest available today. Whether you’re competing in a benchrest discipline, F-Class, or wringing the most accuracy from your favorite shooting rig, the Sinclair Competition Rest offers the most versatile fit, function, and features in one complete package. NOTE: You will need to order a front bag in addition to the rest. We recommend the Protector Leather/Cordura or the Edgewood Standard Front Bags. Heavy and Compact The Sinclair Competition Rest’s foundation begins with a one inch, solid steel base plate with a durable granite powder coat finish. This enables us to achieve a massive unit – over 30 pounds - with the lowest center of gravity, combined with a footprint that’s no larger than other tripod rests currently on the market. It’s nearly twice as heavy as our closest competitor. Mobile Most shooting rests by design, are awkward and difficult to manage and maneuver. We solved this by machining a carry handle into the base plate for easy transport, making the Sinclair Competition Rest one of the most mobile units available,in spite of its enormous weight. No tacky looking handles or impossible two-arm lift methods are needed. Effortless Operation The Sinclair Competition Rest has the windage operation built directly into the base plate. It incorporates dual sets of twin tapered roller bearings for an effortless, non-binding windage operation. The oversized windage control knob is positioned near the rear speed screw where simultaneous one-handed adjustment is easily achievable. Nearly four feet of windage adjustment is offered at 100 yards – enough for any bench shooting discipline. The oversized, fluted handwheel also offers smooth vertical adjustment with the aid of a thrust bearing. A non-windage-adjustable model is available for shooters who prefer to adjust windage off the rear bag or do not have a need for the windage adjustable base block. Ambidextrous Design The unique construction of this windage unit platform enables an entirely ambidextrous set-up for right or left handed shooters. The post, center column, controls and windage adjustment disassemble and reassemble on the opposite side, for a completely mirrored, left hand use. Hardware for Hard Wear The Sinclair Competition Rest includes upgraded hardware: a beefed up center column (1.95" up from 1.375"); threaded post (1" diameter up from ¾"); leg screws (½" diameter up from 3⁄8"); and large diameter fluted speed screw – all made from high grade stainless steel to withstand a lifetime of abuse. All knob controls and handwheel are machined from aluminum then anodized or powder coated to provide a durable grip surface for all adjustments. Topping Perfection The Sinclair Competition Rest is completed with our Benchrest Top with new lockable forend stop assembly. Our Benchrest Top accepts both Edgewood and Protektor front bags in sporter, varmint, and benchrest configurations. The new lockable forend stop unit is adjustable for length (fore-aft), height, and cant. Our benchrest top is both NBRSA and IBS approved for competition shooting. The Sinclair Competition Rest is also available with our All-Purpose Top which features our updated Sinclair designed Edgewood Bag, easy adjust lockable bag ears and new forend stop. This top is an excellent choice for all Rimfire Benchrest competitions, particularly Sporter Rifle Class, as well as those wishing to attain the highest level of accuracy from all of their rifles. Accessories The Sinclair Competition Rest includes mounting holes for aftermarket accessories you may wish to entertain. Such as our Port Level Ammo Block which enables the shooter to adjust their tray of 20 rounds of PPC or BR wherever needed. Move it close to your rifle port for fast shooting.

SPECS- Weight: 30 lbs., Height Adjustment: 5" to 10", Footprint Front to Rear: 13", Footprint Right to Left: 11 3/4, Windage Adj. @ 100 yds: 60".

1087 9548 4 NOK
749008510
SINCLAIR INTERNATIONAL Port Level Ammo Block - 22 & 6mm PPC
Produsentnr.: 1042001 Sinclair Competition Shooting Rest er et resultat av medarbeiderne og kundens mange års skyteerfaring på skytslinjen og i felt. Vi har innarbeidet de beste designideene, materialene og håndverket for å presentere en skyteplattform som konkurrerer med all vindstøtte som er tilgjengelig i dag. Enten du konkurrerer i en referanse, F-klasse eller vrir mest mulig nøyaktighet fra din favoritt skyterigg, tilbyr Sinclair Competition Rest den mest allsidige passformen, funksjonen og funksjonene i en komplett pakke. MERKNAD: Du må bestille en bagasje i tillegg til resten. Vi anbefaler Protector Leather / Cordura eller Edgewood Standard Front Bags. Tungt og kompakt Sinclair Competition Rests grunnlag begynner med en en tommers solid stålplate med en holdbar granittpulverbelegg. Dette gjør det mulig for oss å oppnå en massiv enhet - over 30 pund - med det laveste tyngdepunktet, kombinert med et fotavtrykk som ikke er større enn andre stativhviler for tiden. Det er nesten dobbelt så tungt som vår nærmeste konkurrent. Mobil De fleste skyting hviler etter design, er vanskelig og vanskelig å administrere og manøvrere. Vi løste dette ved å bearbeide et bærehåndtak inn i grunnplaten for enkel transport, noe som gjorde Sinclair Competition Rest til en av de mest mobile enhetene som er tilgjengelige, til tross for den enorme vekten. Ingen klebrig håndtak eller umulige løftemetoder med to armer er nødvendig. Uanstrengt bruk Sinclair Competition Rest har vindkraftoperasjonen innebygd direkte i grunnplaten. Den har to sett med to koniske rullelager for en uanstrengt, uforpliktende vindkraftoperasjon. Den store vindkraftkontrollknappen er plassert i nærheten av den bakre hastighetsskruen der samtidig enhåndsjustering er lett oppnåelig. Nesten fire meter med vindjustering tilbys på 100 meter - nok for enhver benkeskytingsdisiplin.Det store, rissede håndhjulet gir også jevn vertikal justering ved hjelp av et trykklager. En ikke-vindusjusterbar modell er tilgjengelig for skyttere som foretrekker å justere vindkraft av den bakre sekken eller ikke har behov for den vindusjusterbare basisblokken. Ambidextrous Design Den unike konstruksjonen av denne windage-enhetens plattform muliggjør en helt ambidextrous oppsett for høyre- eller venstrehendte skyttere. Stolpen, midtre kolonne, kontroller og vindjustering demonteres og monteres på motsatt side for fullstendig speilvendt bruk på venstre side. Maskinvare for slitasje Sinclair Competition Rest inkluderer oppgradert maskinvare: en midterste søyle (1,95 "opp fra 1,375"); gjenget innlegg (1 "diameter opp fra ¾"); benskruer (½ "diameter opp fra 3⁄8"); og riflet hastighetsskrue med stor diameter - alt laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å tåle en levetid på overgrep. Alle bryterkontrollene og håndhjulet er maskinert av aluminium og deretter anodisert eller pulverlakkert for å gi en holdbar gripeflate for alle justeringer. Topping Perfection Sinclair Competition Rest er fullført med vår Benchrest Top med ny låsbar forend-stoppmontering. Benchrest Top tar imot både Edgewood og Protektor frontvesker i sporter-, varmint- og benstøttkonfigurasjoner. Den nye låsbare fronthindringsenheten er justerbar for lengde (for-akter), høyde og skrånende. Benkstøttoppen vår er både NBRSA og IBS godkjent for konkurranseskyting. Sinclair Competition Rest er også tilgjengelig med vår All-Purpose Top som har vår oppdaterte Sinclair designet Edgewood Bag, enkle justerbare låsbare veskeører og nye forstopp. Denne toppen er et utmerket valg for alle Rimfire Benchrest-konkurranser, spesielt Sporter Rifle Class, så vel som de som ønsker å oppnå høyest mulig nøyaktighet fra alle riflene sine. Tilbehør Sinclair Competition Rest inneholder monteringshull for ettermarkedstilbehør du måtte ønske å underholde.Slik som vår Port Level Ammo Block som gjør det mulig for skytteren å justere brettet på 20 runder med PPC eller BR der det er nødvendig. Flytt den nær rifleporten for rask skyting.
1087 NOK 2 kr 1 087,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Style: Rest Accessories

Attributes

Style: Rest Accessories

Elementdetaljer

Made in USA
749008511
SINCLAIR INTERNATIONAL Port Level Ammo Block - BR Family, 308 Win Family, 6.5/284
Produsentnr.: 104201 Sinclair Competition Shooting Rest er et resultat av medarbeiderne og kundens mange års skyteerfaring på skytslinjen og i felt. Vi har innarbeidet de beste designideene, materialene og håndverket for å presentere en skyteplattform som konkurrerer med all vindstøtte som er tilgjengelig i dag. Enten du konkurrerer i en referanse, F-klasse eller vrir mest mulig nøyaktighet fra din favoritt skyterigg, tilbyr Sinclair Competition Rest den mest allsidige passformen, funksjonen og funksjonene i en komplett pakke. MERKNAD: Du må bestille en bagasje i tillegg til resten. Vi anbefaler Protector Leather / Cordura eller Edgewood Standard Front Bags. Tungt og kompakt Sinclair Competition Rests grunnlag begynner med en en tommers solid stålplate med en holdbar granittpulverbelegg. Dette gjør det mulig for oss å oppnå en massiv enhet - over 30 pund - med det laveste tyngdepunktet, kombinert med et fotavtrykk som ikke er større enn andre stativhviler for tiden. Det er nesten dobbelt så tungt som vår nærmeste konkurrent. Mobil De fleste skyting hviler etter design, er vanskelig og vanskelig å administrere og manøvrere. Vi løste dette ved å bearbeide et bærehåndtak inn i grunnplaten for enkel transport, noe som gjorde Sinclair Competition Rest til en av de mest mobile enhetene som er tilgjengelige, til tross for den enorme vekten. Ingen klebrig håndtak eller umulige løftemetoder med to armer er nødvendig. Uanstrengt bruk Sinclair Competition Rest har vindkraftoperasjonen innebygd direkte i grunnplaten. Den har to sett med to koniske rullelager for en uanstrengt, uforpliktende vindkraftoperasjon. Den store vindkraftkontrollknappen er plassert i nærheten av den bakre hastighetsskruen der samtidig enhåndsjustering er lett oppnåelig. Nesten fire meter med vindjustering tilbys på 100 meter - nok for enhver benkeskytingsdisiplin.Det store, rissede håndhjulet gir også jevn vertikal justering ved hjelp av et trykklager. En ikke-vindusjusterbar modell er tilgjengelig for skyttere som foretrekker å justere vindkraft av den bakre sekken eller ikke har behov for den vindusjusterbare basisblokken. Ambidextrous Design Den unike konstruksjonen av denne windage-enhetens plattform muliggjør en helt ambidextrous oppsett for høyre- eller venstrehendte skyttere. Stolpen, midtre kolonne, kontroller og vindjustering demonteres og monteres på motsatt side for fullstendig speilvendt bruk på venstre side. Maskinvare for slitasje Sinclair Competition Rest inkluderer oppgradert maskinvare: en midterste søyle (1,95 "opp fra 1,375"); gjenget innlegg (1 "diameter opp fra ¾"); benskruer (½ "diameter opp fra 3⁄8"); og riflet hastighetsskrue med stor diameter - alt laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å tåle en levetid på overgrep. Alle bryterkontrollene og håndhjulet er maskinert av aluminium og deretter anodisert eller pulverlakkert for å gi en holdbar gripeflate for alle justeringer. Topping Perfection Sinclair Competition Rest er fullført med vår Benchrest Top med ny låsbar forend-stoppmontering. Benchrest Top tar imot både Edgewood og Protektor frontvesker i sporter-, varmint- og benstøttkonfigurasjoner. Den nye låsbare fronthindringsenheten er justerbar for lengde (for-akter), høyde og skrånende. Benkstøttoppen vår er både NBRSA og IBS godkjent for konkurranseskyting. Sinclair Competition Rest er også tilgjengelig med vår All-Purpose Top som har vår oppdaterte Sinclair designet Edgewood Bag, enkle justerbare låsbare veskeører og nye forstopp. Denne toppen er et utmerket valg for alle Rimfire Benchrest-konkurranser, spesielt Sporter Rifle Class, så vel som de som ønsker å oppnå høyest mulig nøyaktighet fra alle riflene sine. Tilbehør Sinclair Competition Rest inneholder monteringshull for ettermarkedstilbehør du måtte ønske å underholde.Slik som vår Port Level Ammo Block som gjør det mulig for skytteren å justere brettet på 20 runder med PPC eller BR der det er nødvendig. Flytt den nær rifleporten for rask skyting.
1109 NOK 3 kr 1 109,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Style: Rest Accessories

Attributes

Style: Rest Accessories

Elementdetaljer

Made in USA

749008509
SINCLAIR INTERNATIONAL All-Purpose Compeititon Shooting Rest
Produsentnr.: 1041100 Sinclair Competition Shooting Rest er et resultat av medarbeiderne og kundens mange års skyteerfaring på skytslinjen og i felt. Vi har innarbeidet de beste designideene, materialene og håndverket for å presentere en skyteplattform som konkurrerer med all vindstøtte som er tilgjengelig i dag. Enten du konkurrerer i en referanse, F-klasse eller vrir mest mulig nøyaktighet fra din favoritt skyterigg, tilbyr Sinclair Competition Rest den mest allsidige passformen, funksjonen og funksjonene i en komplett pakke. MERKNAD: Du må bestille en bagasje i tillegg til resten. Vi anbefaler Protector Leather / Cordura eller Edgewood Standard Front Bags. Tungt og kompakt Sinclair Competition Rests grunnlag begynner med en en tommers solid stålplate med en holdbar granittpulverbelegg. Dette gjør det mulig for oss å oppnå en massiv enhet - over 30 pund - med det laveste tyngdepunktet, kombinert med et fotavtrykk som ikke er større enn andre stativhviler for tiden. Det er nesten dobbelt så tungt som vår nærmeste konkurrent. Mobil De fleste skyting hviler etter design, er vanskelig og vanskelig å administrere og manøvrere. Vi løste dette ved å bearbeide et bærehåndtak inn i grunnplaten for enkel transport, noe som gjorde Sinclair Competition Rest til en av de mest mobile enhetene som er tilgjengelige, til tross for den enorme vekten. Ingen klebrig håndtak eller umulige løftemetoder med to armer er nødvendig. Uanstrengt bruk Sinclair Competition Rest har vindkraftoperasjonen innebygd direkte i grunnplaten. Den har to sett med to koniske rullelager for en uanstrengt, uforpliktende vindkraftoperasjon. Den store vindkraftkontrollknappen er plassert i nærheten av den bakre hastighetsskruen der samtidig enhåndsjustering er lett oppnåelig. Nesten fire meter med vindjustering tilbys på 100 meter - nok for enhver benkeskytingsdisiplin.Det store, rissede håndhjulet gir også jevn vertikal justering ved hjelp av et trykklager. En ikke-vindusjusterbar modell er tilgjengelig for skyttere som foretrekker å justere vindkraft av den bakre sekken eller ikke har behov for den vindusjusterbare basisblokken. Ambidextrous Design Den unike konstruksjonen av denne windage-enhetens plattform muliggjør en helt ambidextrous oppsett for høyre- eller venstrehendte skyttere. Stolpen, midtre kolonne, kontroller og vindjustering demonteres og monteres på motsatt side for fullstendig speilvendt bruk på venstre side. Maskinvare for slitasje Sinclair Competition Rest inkluderer oppgradert maskinvare: en midterste søyle (1,95 "opp fra 1,375"); gjenget innlegg (1 "diameter opp fra ¾"); benskruer (½ "diameter opp fra 3⁄8"); og riflet hastighetsskrue med stor diameter - alt laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å tåle en levetid på overgrep. Alle bryterkontrollene og håndhjulet er maskinert av aluminium og deretter anodisert eller pulverlakkert for å gi en holdbar gripeflate for alle justeringer. Topping Perfection Sinclair Competition Rest er fullført med vår Benchrest Top med ny låsbar forend-stoppmontering. Benchrest Top tar imot både Edgewood og Protektor frontvesker i sporter-, varmint- og benstøttkonfigurasjoner. Den nye låsbare fronthindringsenheten er justerbar for lengde (for-akter), høyde og skrånende. Benkstøttoppen vår er både NBRSA og IBS godkjent for konkurranseskyting. Sinclair Competition Rest er også tilgjengelig med vår All-Purpose Top som har vår oppdaterte Sinclair designet Edgewood Bag, enkle justerbare låsbare veskeører og nye forstopp. Denne toppen er et utmerket valg for alle Rimfire Benchrest-konkurranser, spesielt Sporter Rifle Class, så vel som de som ønsker å oppnå høyest mulig nøyaktighet fra alle riflene sine. Tilbehør Sinclair Competition Rest inneholder monteringshull for ettermarkedstilbehør du måtte ønske å underholde.Slik som vår Port Level Ammo Block som gjør det mulig for skytteren å justere brettet på 20 runder med PPC eller BR der det er nødvendig. Flytt den nær rifleporten for rask skyting.
9406 NOK 0 kr 9 406,00 *

Kan ikke restnoteres for øyeblikket
Spesifikasjoner: Material: Steel Style: Rest

Attributes

Style: Rest

Elementdetaljer

Made in USA

749101023
SINCLAIR INTERNATIONAL Benchrest Competition Shooting Rest
Produsentnr.: 1041000 Sinclair Competition Shooting Rest er et resultat av medarbeiderne og kundens mange års skyteerfaring på skytslinjen og i felt. Vi har innarbeidet de beste designideene, materialene og håndverket for å presentere en skyteplattform som konkurrerer med all vindstøtte som er tilgjengelig i dag. Enten du konkurrerer i en referanse, F-klasse eller vrir mest mulig nøyaktighet fra din favoritt skyterigg, tilbyr Sinclair Competition Rest den mest allsidige passformen, funksjonen og funksjonene i en komplett pakke. MERKNAD: Du må bestille en bagasje i tillegg til resten. Vi anbefaler Protector Leather / Cordura eller Edgewood Standard Front Bags. Tungt og kompakt Sinclair Competition Rests grunnlag begynner med en en tommers solid stålplate med en holdbar granittpulverbelegg. Dette gjør det mulig for oss å oppnå en massiv enhet - over 30 pund - med det laveste tyngdepunktet, kombinert med et fotavtrykk som ikke er større enn andre stativhviler for tiden. Det er nesten dobbelt så tungt som vår nærmeste konkurrent. Mobil De fleste skyting hviler etter design, er vanskelig og vanskelig å administrere og manøvrere. Vi løste dette ved å bearbeide et bærehåndtak inn i grunnplaten for enkel transport, noe som gjorde Sinclair Competition Rest til en av de mest mobile enhetene som er tilgjengelige, til tross for den enorme vekten. Ingen klebrig håndtak eller umulige løftemetoder med to armer er nødvendig. Uanstrengt bruk Sinclair Competition Rest har vindkraftoperasjonen innebygd direkte i grunnplaten. Den har to sett med to koniske rullelager for en uanstrengt, uforpliktende vindkraftoperasjon. Den store vindkraftkontrollknappen er plassert i nærheten av den bakre hastighetsskruen der samtidig enhåndsjustering er lett oppnåelig. Nesten fire meter med vindjustering tilbys på 100 meter - nok for enhver benkeskytingsdisiplin.Det store, rissede håndhjulet gir også jevn vertikal justering ved hjelp av et trykklager. En ikke-vindusjusterbar modell er tilgjengelig for skyttere som foretrekker å justere vindkraft av den bakre sekken eller ikke har behov for den vindusjusterbare basisblokken. Ambidextrous Design Den unike konstruksjonen av denne windage-enhetens plattform muliggjør en helt ambidextrous oppsett for høyre- eller venstrehendte skyttere. Stolpen, midtre kolonne, kontroller og vindjustering demonteres og monteres på motsatt side for fullstendig speilvendt bruk på venstre side. Maskinvare for slitasje Sinclair Competition Rest inkluderer oppgradert maskinvare: en midterste søyle (1,95 "opp fra 1,375"); gjenget innlegg (1 "diameter opp fra ¾"); benskruer (½ "diameter opp fra 3⁄8"); og riflet hastighetsskrue med stor diameter - alt laget av rustfritt stål av høy kvalitet for å tåle en levetid på overgrep. Alle bryterkontrollene og håndhjulet er maskinert av aluminium og deretter anodisert eller pulverlakkert for å gi en holdbar gripeflate for alle justeringer. Topping Perfection Sinclair Competition Rest er fullført med vår Benchrest Top med ny låsbar forend-stoppmontering. Benchrest Top tar imot både Edgewood og Protektor frontvesker i sporter-, varmint- og benstøttkonfigurasjoner. Den nye låsbare fronthindringsenheten er justerbar for lengde (for-akter), høyde og skrånende. Benkstøttoppen vår er både NBRSA og IBS godkjent for konkurranseskyting. Sinclair Competition Rest er også tilgjengelig med vår All-Purpose Top som har vår oppdaterte Sinclair designet Edgewood Bag, enkle justerbare låsbare veskeører og nye forstopp. Denne toppen er et utmerket valg for alle Rimfire Benchrest-konkurranser, spesielt Sporter Rifle Class, så vel som de som ønsker å oppnå høyest mulig nøyaktighet fra alle riflene sine. Tilbehør Sinclair Competition Rest inneholder monteringshull for ettermarkedstilbehør du måtte ønske å underholde.Slik som vår Port Level Ammo Block som gjør det mulig for skytteren å justere brettet på 20 runder med PPC eller BR der det er nødvendig. Flytt den nær rifleporten for rask skyting.
9548 NOK 0 kr 9 548,00 *

Kan ikke restnoteres for øyeblikket
Spesifikasjoner: Material: Steel Style: Rest

Attributes

Style: Rest

Elementdetaljer

Made in USA

The Sinclair Competition Shooting Rest is a result of our staff and our customer’s years of shooting experience on the firing line, and in the field. We’ve incorporated the best design ideas, materials, and craftsmanship to present you with a shooting platform that rivals any windage rest available today. Whether you’re competing in a benchrest discipline, F-Class, or wringing the most accuracy from your favorite shooting rig, the Sinclair Competition Rest offers the most versatile fit, function, and features in one complete package. NOTE: You will need to order a front bag in addition to the rest. We recommend the Protector Leather/Cordura or the Edgewood Standard Front Bags. Heavy and Compact The Sinclair Competition Rest’s foundation begins with a one inch, solid steel base plate with a durable granite powder coat finish. This enables us to achieve a massive unit – over 30 pounds - with the lowest center of gravity, combined with a footprint that’s no larger than other tripod rests currently on the market. It’s nearly twice as heavy as our closest competitor. Mobile Most shooting rests by design, are awkward and difficult to manage and maneuver. We solved this by machining a carry handle into the base plate for easy transport, making the Sinclair Competition Rest one of the most mobile units available,in spite of its enormous weight. No tacky looking handles or impossible two-arm lift methods are needed. Effortless Operation The Sinclair Competition Rest has the windage operation built directly into the base plate. It incorporates dual sets of twin tapered roller bearings for an effortless, non-binding windage operation. The oversized windage control knob is positioned near the rear speed screw where simultaneous one-handed adjustment is easily achievable. Nearly four feet of windage adjustment is offered at 100 yards – enough for any bench shooting discipline. The oversized, fluted handwheel also offers smooth vertical adjustment with the aid of a thrust bearing. A non-windage-adjustable model is available for shooters who prefer to adjust windage off the rear bag or do not have a need for the windage adjustable base block. Ambidextrous Design The unique construction of this windage unit platform enables an entirely ambidextrous set-up for right or left handed shooters. The post, center column, controls and windage adjustment disassemble and reassemble on the opposite side, for a completely mirrored, left hand use. Hardware for Hard Wear The Sinclair Competition Rest includes upgraded hardware: a beefed up center column (1.95" up from 1.375"); threaded post (1" diameter up from ¾"); leg screws (½" diameter up from 3⁄8"); and large diameter fluted speed screw – all made from high grade stainless steel to withstand a lifetime of abuse. All knob controls and handwheel are machined from aluminum then anodized or powder coated to provide a durable grip surface for all adjustments. Topping Perfection The Sinclair Competition Rest is completed with our Benchrest Top with new lockable forend stop assembly. Our Benchrest Top accepts both Edgewood and Protektor front bags in sporter, varmint, and benchrest configurations. The new lockable forend stop unit is adjustable for length (fore-aft), height, and cant. Our benchrest top is both NBRSA and IBS approved for competition shooting. The Sinclair Competition Rest is also available with our All-Purpose Top which features our updated Sinclair designed Edgewood Bag, easy adjust lockable bag ears and new forend stop. This top is an excellent choice for all Rimfire Benchrest competitions, particularly Sporter Rifle Class, as well as those wishing to attain the highest level of accuracy from all of their rifles. Accessories The Sinclair Competition Rest includes mounting holes for aftermarket accessories you may wish to entertain. Such as our Port Level Ammo Block which enables the shooter to adjust their tray of 20 rounds of PPC or BR wherever needed. Move it close to your rifle port for fast shooting.

SPECS- Weight: 30 lbs., Height Adjustment: 5" to 10", Footprint Front to Rear: 13", Footprint Right to Left: 11 3/4, Windage Adj. @ 100 yds: 60".

Nyhetsbrev