Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SMITH & WESSON SIDE PLATE SCREW, FLAT HEAD, BLUE


Side Plate Screw, Flat Head, Blue

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Sideplateskrue, flat hode, Mer...

Produktnr.: 940030910 940030910
FITS: 31, .32; 34, .22; 36, .38; 37, .38; 38, .38; 49, .38; 10, .38; 12-4, .38; 13-3, .357; 14, .38; 15-4, .38; 16, .32 Mag; 17-4, .22; 18-4, .22; 19, .357; 581, .357; 586, .357; 586-3, .357; 24, .44 Spl; 25-2, .45 ACP; 25-5, .45 LC; 27-4,;
SIDE PLATE SCREW, FLAT HEAD, BLUE
SMITH & WESSON
70 70 1 NOK
940030910
Side Plate Screw, Flat Head, Blue
Produsentnr.: 03091B000 Sideplateskrue, flat hode, blå
70 NOK 19 kr 70,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: Smith & Wesson Model: 10, 36, 37, 19, 24, 34, 31, 12, 16, 38, 25-5, 13, 14, 15, 25-2, 49, 581, 586, 17-4, 18-4, 27-4

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Beskrivelse

Sideplateskrue, flat hode, blå

Attributes

Make: Smith & Wesson Model: 10,12,13,14,15,16,17-4,18-4,19,24,25-2,25-5,27-4,31,34,36,37,38,49,581,586

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 31, .32; 34, .22; 36, .38; 37, .38; 38, .38; 49, .38; 10, .38; 12-4, .38; 13-3, .357; 14, .38; 15-4, .38; 16, .32 Mag; 17-4, .22; 18-4, .22; 19, .357; 581, .357; 586, .357; 586-3, .357; 24, .44 Spl; 25-2, .45 ACP; 25-5, .45 LC; 27-4,;
SIDE PLATE SCREW, FLAT HEAD, BLUE