Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DLASK ARMS SEMI-AUTO ULTRA-LIGHT TRIGGERS


Medium 1911 Auto Trigger

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Titanium stigbøyle, magnesiumsko og justering av to veier gir den beste kombinasjonen av styrke, lavere vekt og skarp følelsesrespons for et ultralett, utløsertrekk i matchekvalitet uten flex, opptak eller overtravel. Mer...

Produktnr.: 253101003 253101003
Magnesium & Titanium For Strength; Adjustable For Take-Up & Overtravel; Para-Ord. Models, Too
Titanium stirrup, magnesium shoe and two-way adjustability provide the best combination of strength, lower weight and crisp feeling response for an ultra-light, match quality trigger pull without flex, take-up or overtravel. Lightening holes not available on Short models.
SPECS: Magnesium shoe, titanium stirrup, silver finish. Available in Short - 2.124" (5.4cm), Med. - 2.187" (5.6cm), Long - 2.335" (5.9cm), Shoe: 1911 and Para. - .245" (6.2cm) wide, Gold Cup; 352" (8.9mm) wide. .2 oz. (6g) weight.
878 963 4 NOK
253101003
Medium 1911 Auto Trigger
Produsentnr.: 1911MT1MG Titanium stigbøyle, magnesiumsko og justering av to veier gir den beste kombinasjonen av styrke, lavere vekt og skarp følelsesrespons for et ultralett, utløsertrekk i matchekvalitet uten flex, opptak eller overtravel. Lynhull er ikke tilgjengelig på korte modeller.
878 NOK 0 kr 878,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Finish: Silver Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Style: Curved, Solid, Medium

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Silver Make: 1911 Model: Commander,Government,Officers Style: Curved,Medium,Solid

Elementdetaljer


ECCN: I(h)
253100003
Long 1911 Auto Trigger
Produsentnr.: 1911LT1MG Titanium stigbøyle, magnesiumsko og justering av to veier gir den beste kombinasjonen av styrke, lavere vekt og skarp følelsesrespons for et ultralett, utløsertrekk i matchekvalitet uten flex, opptak eller overtravel. Lynhull er ikke tilgjengelig på korte modeller.
878 NOK 5 kr 878,00 *

5 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Silver Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Style: Curved, Long, Solid
253100010
Long Para-Ordnance Trigger
Produsentnr.: POLT1MG Titanium stigbøyle, magnesiumsko og justering av to veier gir den beste kombinasjonen av styrke, lavere vekt og skarp følelsesrespons for et ultralett, utløsertrekk i matchekvalitet uten flex, opptak eller overtravel. Lynhull er ikke tilgjengelig på korte modeller.
963 NOK 0 kr 963,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Finish: Silver Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Style: Curved, Long, Solid
253101004
Medium Gold Cup Trigger
Produsentnr.: GCMT1MG Titanium stigbøyle, magnesiumsko og justering av to veier gir den beste kombinasjonen av styrke, lavere vekt og skarp følelsesrespons for et ultralett, utløsertrekk i matchekvalitet uten flex, opptak eller overtravel. Lynhull er ikke tilgjengelig på korte modeller.
963 NOK 0 kr 963,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Finish: Silver Make: 1911 Model: Government, Commander, Officers Style: Curved, Solid, Medium
Magnesium & Titanium For Strength; Adjustable For Take-Up & Overtravel; Para-Ord. Models, Too
Titanium stirrup, magnesium shoe and two-way adjustability provide the best combination of strength, lower weight and crisp feeling response for an ultra-light, match quality trigger pull without flex, take-up or overtravel. Lightening holes not available on Short models.
SPECS: Magnesium shoe, titanium stirrup, silver finish. Available in Short - 2.124" (5.4cm), Med. - 2.187" (5.6cm), Long - 2.335" (5.9cm), Shoe: 1911 and Para. - .245" (6.2cm) wide, Gold Cup; 352" (8.9mm) wide. .2 oz. (6g) weight.