Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

IMPACT WEAPONS COMPONENTS SCAR CHARGING HANDLE


SCAR Charging Handle

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Plasseringen og utformingen av FNH Factory SCAR gjengjeldende ladehåndtak kan noen ganger være et stort problem - spesielt hvis du monterer optikk med et QD-spaksystem. Knokkene dine slår sikkert. Mer...

Produktnr.: 100014917 850962003898 100014917
The location and design of the FNH Factory SCAR reciprocating Charging Handle can sometimes be a major problem--especially if you are mounting optics with a QD lever system. Your knuckles will take a beating for sure. IWC's SCAR Charging Handle is uniquely designed to lower the contact point for the Operators hand, providing clearance for your knuckles to pass freely under the Optic Mount, avoiding injury. CNC machined and relieved center section of increases the amount of edged contact surfaces on the SCAR Charging Handle, improving grip, with or without gloves. IWC's SCAR Charging Handle is virtually the same weight & length as the factory FNH Charging Handle, ensuring the weapon functions and cycles as designed. The SCAR Charging Handle can be mounted angle down or angle up and on either the ejection port side or non-ejection port side. CNC Machined from a single piece of 4140 steel, then plated with Melonite finish for incredible wear & corrosion resistance.

SPECS: Fits SCAR MK16, MK17, MK16S and MK17S models., Weight .371 oz.

IMPACT WEAPONS COMPONENTS
667 667 1 NOK
100014917
SCAR Charging Handle
Produsentnr.: FNHSCARCH 850962003898 Plasseringen og utformingen av FNH Factory SCAR gjengjeldende ladehåndtak kan noen ganger være et stort problem - spesielt hvis du monterer optikk med et QD-spaksystem. Knokkene dine slår sikkert. IWCs SCAR ladehåndtak er unikt designet for å senke kontaktpunktet for operatørhånden, noe som gir klaring for at knokene dine kan passere fritt under det optiske festet og unngå skader. CNC maskinert og lettet midtparti av øker mengden kantete kontaktflater på SCAR ladehåndtaket, forbedrer grepet, med eller uten hansker. IWCs SCAR ladehåndtak har praktisk talt samme vekt og lengde som fabrikkens FNH ladehåndtak, noe som sikrer våpenets funksjoner og sykluser som designet. SCAR ladehåndtak kan monteres vinkel ned eller vinkel opp og på enten utkastingssiden eller ikke-utkastingssiden. CNC maskinert fra et enkelt stykke 4140 stål, deretter belagt med melonitt finish for utrolig slitasje og korrosjonsmotstand.
667 NOK 23 kr 667,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Finish: Black Make: FN Model: SCAR

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Black Make: FN Model: SCAR

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
The location and design of the FNH Factory SCAR reciprocating Charging Handle can sometimes be a major problem--especially if you are mounting optics with a QD lever system. Your knuckles will take a beating for sure. IWC's SCAR Charging Handle is uniquely designed to lower the contact point for the Operators hand, providing clearance for your knuckles to pass freely under the Optic Mount, avoiding injury. CNC machined and relieved center section of increases the amount of edged contact surfaces on the SCAR Charging Handle, improving grip, with or without gloves. IWC's SCAR Charging Handle is virtually the same weight & length as the factory FNH Charging Handle, ensuring the weapon functions and cycles as designed. The SCAR Charging Handle can be mounted angle down or angle up and on either the ejection port side or non-ejection port side. CNC Machined from a single piece of 4140 steel, then plated with Melonite finish for incredible wear & corrosion resistance.

SPECS: Fits SCAR MK16, MK17, MK16S and MK17S models., Weight .371 oz.