Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

VOLQUARTSEN MARK SERIES COMPETITION BOLTS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Konkurransebolten er CNC-maskinert og bakken for overlegen toleranser, passform og finish. Den har en Exact Edge Extractor så vel som SureStrike brennstift. Mer...

810162013363 930000134
The Competition Bolt is CNC machined and ground for superior tolerances, fit and finish. It features an Exact Edge Extractor as well as the SureStrike Firing Pin. The Competition Bolt has an integral “Extended Bolt Racker” to allow for improved manually cycling of the bolt – no more pinched fingers! CNC-machined and ground for superior fit and finish Includes Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Extended Bolt Racker machined integral to the bolt for improved manual cycling of the bolt – no more pinched fingers! Case hardened and then treated with a high performance premium finish that offers many advantages. Increased hardness Low residual stress Increased lubricity Low coefficient of friction Improved wear resistance Requires much less lubrication

SPECS: Fits Ruger® Mark II™ or Mark III™ pistols. Steel construction with a matte black finish.

VOLQUARTSEN
4621 5556 4 NOK
930000134
#VC2BT-B MKII™ Competition Bolt
Produsentnr.: VC2BTB 810162013363 Konkurransebolten er CNC-maskinert og bakken for overlegen toleranser, passform og finish. Den har en Exact Edge Extractor så vel som SureStrike brennstift. Konkurransebolten har en integrert “Utvidet bolterracker” som muliggjør forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! CNC-maskinert og malt for overlegen passform og finish Inkluderer Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Utvidet Bolt Racker maskinert integrert med bolten for forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! Sak herdet og deretter behandlet med en høy ytelse premium finish som gir mange fordeler. Økt hardhet Lav resterende belastning Økt smøreevne Lav friksjonskoeffisient Forbedret slitestyrke Krever mye mindre smøring
4966 NOK 2 kr 4 966,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: Mark II

Vilkår for kjøp

 • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.  This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: Mark II

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
930000133
#VC3BT-B MKIII™ Competition Bolt
Produsentnr.: VC3BTB 810162013370 Konkurransebolten er CNC-maskinert og bakken for overlegen toleranser, passform og finish. Den har en Exact Edge Extractor så vel som SureStrike brennstift. Konkurransebolten har en integrert “Utvidet bolterracker” som muliggjør forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! CNC-maskinert og malt for overlegen passform og finish Inkluderer Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Utvidet Bolt Racker maskinert integrert med bolten for forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! Sak herdet og deretter behandlet med en høy ytelse premium finish som gir mange fordeler. Økt hardhet Lav resterende belastning Økt smøreevne Lav friksjonskoeffisient Forbedret slitestyrke Krever mye mindre smøring
4621 NOK 2 kr 4 621,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: Mark III

Vilkår for kjøp

 • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.  This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: Mark III

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)930000151
Competition Bolt-MKII-Metallic Silver
Produsentnr.: VC2BTS 810162013431 Konkurransebolten er CNC-maskinert og bakken for overlegen toleranser, passform og finish. Den har en Exact Edge Extractor så vel som SureStrike brennstift. Konkurransebolten har en integrert “Utvidet bolterracker” som muliggjør forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! CNC-maskinert og malt for overlegen passform og finish Inkluderer Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Utvidet Bolt Racker maskinert integrert med bolten for forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! Sak herdet og deretter behandlet med en høy ytelse premium finish som gir mange fordeler. Økt hardhet Lav resterende belastning Økt smøreevne Lav friksjonskoeffisient Forbedret slitestyrke Krever mye mindre smøring
5556 NOK 0 kr 5 556,00 *

Utgått
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: Mark II

Vilkår for kjøp

 • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.  This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: Mark II

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)


930000152
Competition Bolt-MKIII-Metallic Silver
Produsentnr.: VC3BTS 810162013417 Konkurransebolten er CNC-maskinert og bakken for overlegen toleranser, passform og finish. Den har en Exact Edge Extractor så vel som SureStrike brennstift. Konkurransebolten har en integrert “Utvidet bolterracker” som muliggjør forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! CNC-maskinert og malt for overlegen passform og finish Inkluderer Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Utvidet Bolt Racker maskinert integrert med bolten for forbedret manuell sykling av bolten - ikke flere klemte fingre! Sak herdet og deretter behandlet med en høy ytelse premium finish som gir mange fordeler. Økt hardhet Lav resterende belastning Økt smøreevne Lav friksjonskoeffisient Forbedret slitestyrke Krever mye mindre smøring
5556 NOK 0 kr 5 556,00 *

Utgått
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: Mark III

Vilkår for kjøp

 • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.  This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: Mark III

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)


The Competition Bolt is CNC machined and ground for superior tolerances, fit and finish. It features an Exact Edge Extractor as well as the SureStrike Firing Pin. The Competition Bolt has an integral “Extended Bolt Racker” to allow for improved manually cycling of the bolt – no more pinched fingers! CNC-machined and ground for superior fit and finish Includes Exact Edge Extractor and SureStrike Firing Pin. Extended Bolt Racker machined integral to the bolt for improved manual cycling of the bolt – no more pinched fingers! Case hardened and then treated with a high performance premium finish that offers many advantages. Increased hardness Low residual stress Increased lubricity Low coefficient of friction Improved wear resistance Requires much less lubrication

SPECS: Fits Ruger® Mark II™ or Mark III™ pistols. Steel construction with a matte black finish.