Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS RUST RELEASE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Kraftig, rust stripper fjerner korrosjon fra stål og andre jernholdige metaller. Blir kvitt flash-rust på så lite som 15 minutter, rengjør tungt rustet stål over natten. Mer...

050806108707 082000013
Strips Away Rust & Corrosion, Won't Harm The Healthy Metal Underneath
Powerful, rust stripper removes corrosion from steel and other ferrous metals. Gets rid of flash rust in as little as 15 minutes, cleans heavily rusted steel overnight. Environmentally safe formula attacks the rust but won t hurt the metal underneath, so it s great for restorations where bead-blasting and repolishing are undesirable. Penetrates dirt and oil, eliminating need for pre-cleaning on most jobs. Safer than traditional acid pickling processes. Non-flammable, acid-free, and biodegradable with low toxicity and minimal odor. Easy, one-step process doesn t require multiple baths or rinses. Use full-strength straight from container, no messy diluting, mixing, or measuring. Re-usable - one gallon cleans up to 325 lbs. of rusty metal. Solution turns black when its rust removal properties have been exhausted. Also great for de-rusting tools, autos, bikes, antiques, lawn furniture, and many other items around the house or shop.
SPECS: 1 gal. (128 fl. oz./3.8 liters) plastic jug.
834 834 1 NOK
082000013
Brownells Rust Release, 1 gal. 050806108707 Kraftig, rust stripper fjerner korrosjon fra stål og andre jernholdige metaller. Blir kvitt flash-rust på så lite som 15 minutter, rengjør tungt rustet stål over natten. Miljøsikker formel angriper rusten, men vil ikke skade metallet under, så det er flott for restaureringer der perlesprengning og gjenpolering er uønsket. Gjennomtrenger skitt og olje, og eliminerer behovet for forrensing på de fleste jobber. Sikrere enn tradisjonelle sylteagenter. Ikke brennbar, syrefri og biologisk nedbrytbar med lav toksisitet og minimal lukt. Enkel prosess i ett trinn krever ikke flere bad eller skylling. Bruk full styrke rett fra beholderen, ikke rotete fortynning, blanding eller måling. Gjenbrukbar - en gallon renser opp til 325 pund. av rustent metall. Løsningen blir svart når rustfjerningsegenskapene er oppbrukt. Også bra for avrusende verktøy, biler, sykler, antikviteter, plenen møbler og mange andre ting rundt i huset eller butikken.
834 NOK 19 kr 834,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Size: 1 gal

Attributes

Size: 1 gal

Elementdetaljer

Made in USA
Strips Away Rust & Corrosion, Won't Harm The Healthy Metal Underneath
Powerful, rust stripper removes corrosion from steel and other ferrous metals. Gets rid of flash rust in as little as 15 minutes, cleans heavily rusted steel overnight. Environmentally safe formula attacks the rust but won t hurt the metal underneath, so it s great for restorations where bead-blasting and repolishing are undesirable. Penetrates dirt and oil, eliminating need for pre-cleaning on most jobs. Safer than traditional acid pickling processes. Non-flammable, acid-free, and biodegradable with low toxicity and minimal odor. Easy, one-step process doesn t require multiple baths or rinses. Use full-strength straight from container, no messy diluting, mixing, or measuring. Re-usable - one gallon cleans up to 325 lbs. of rusty metal. Solution turns black when its rust removal properties have been exhausted. Also great for de-rusting tools, autos, bikes, antiques, lawn furniture, and many other items around the house or shop.
SPECS: 1 gal. (128 fl. oz./3.8 liters) plastic jug.
Nyhetsbrev