Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MODULAR DRIVEN TECHNOLOGIES RIFLE SKELETON CARBINE STOCK WITH CHEEK RISER


Skeleton Carbine Stock With Cheek Riser 9.75in FDE

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): SCS er designet for å tillate maksimal justerbarhet og samtidig minimere vekten. Justerbarheten gjør at hver skytter kan optimalisere overlegen ergonomi for flere skyteposisjoner. Mer...

Produktnr.: 100820034 723905910648 100820034
MDT Skeleton Carbine Stock
The SCS has been designed to allow maximum adjustability while minimizing weight. The adjustability allows each shooter to optimize superior ergonomics for multiple shooting positions. The weight has been minimized by skeletonization while retaining the strength of the stock. The SCS is crafted in 6061 aluminum with Cerakote®. The SCS with the cheekpiece weighs 1.91-1.96lbs depending on the length of the buffer tube used and without spacers. The SCS has 3 QD attachment points (one on each side and one on the bottom) to allow the shooter multiple choices for carrying. The SCS also has provision on the bottom of the stock to allow for the attachment of a picatinny rail. The user is able to finely adjust the LOP by using the wheel mechanism located on the body of the SCS. LOP can be locked into position by tightening the lower bolt. The angle of the SCS can also be adjusted by loosening the top two screws on the body. This allows the body to align with the buffer tube by using the scribe mark down the buffer tube and the offset scribe mark on the SCS body. The carriage allows the user to finely adjust the cheek riser height through adjustment of the wheel. The position of the cheek riser is able to be locked in by tightening the set screws on the side of the carriage. The carriage also allows the user to adjust the position and angle of the carriage itself. This is done by loosening the bolts beside the wheel. The buttpad on the SCS can be adjusted horizontally, vertically, and angularly. By loosening the setscrew on the rear portion of the buttpad, the buttpad can be adjusted vertically. Once the buttpad has been moved up, two screws will be revealed. To adjust the angle of the buttpad, or move it in the horizontal plane, these screws must be loosened. The SCS must be used with a custom MDT buffer tube and standard castle nut. This MDT buffer tube has a scribe mark down the center to allow the shooter to zero the angle of the SCS if they wish. On the body of the SCS there is another machined marking to further allow the shooter to precisely angle their stock to suit their needs. MDT offers various buffer tubes lengths to allow shooters to choose their Length of Pull. To use these buffer tubes with AR15 and AR10 buffer systems, one or more spacers will be included with your purchase. When using the 8.75” long SCS, an AR15 carbine buffer tube system can be used as it has the internal length of an AR15 carbine buffer tube. AR10 carbine buffer tube systems and AR10/AR15 rifle buffer tube systems are not compatible. When using the 9.75” or 10.75” long SCS, an AR10 Carbine Buffer Tube System can be used, as it has the same internal length as an AR10 Carbine Buffer Tube. An AR15 carbine buffer tube system can be used with the use of a .625” spacer inserted into the buffer tube. When using the 11.75” long SCS, an AR15/AR10 Rifle Buffer Tube System can be used, as it has the same internal length as an AR15/AR10 Rifle Buffer Tube. An AR15 carbine buffer tube system can be used with the 2.3” spacer. An AR10 Carbine Buffer Tube System can be used with the 1.7” spacer inserted into the buffer tube. The buffer tube comes in various lengths to allow for proper Length Of Pull (LOP) for any rifle, while maintaining the correct internal length for an AR15 buffer system. NOTE: FOR MDT Chassis systems and bolt action rifles. For ALL AR-15/AR-10 applications, you must use the non-adjustable (foam) version of the SCS unless you have a side-charger handle. All of the cheek riser models are the Adjustable.
5003 5003 2 NOK
100820034
Skeleton Carbine Stock With Cheek Riser 9.75in FDE
Produsentnr.: 102856FDE 723905910648 SCS er designet for å tillate maksimal justerbarhet og samtidig minimere vekten. Justerbarheten gjør at hver skytter kan optimalisere overlegen ergonomi for flere skyteposisjoner. Vekten har blitt minimert ved skjelettisering samtidig som styrken til bestanden beholdes. SCS er laget i 6061 aluminium med Cerakote®. SCS med kinnstykket veier 1,91-1,96 kg avhengig av lengden på det anvendte bufferrøret og uten avstandsstykker. SCS har 3 QD festepunkter (ett på hver side og ett på bunnen) for å gi skytteren flere valg å bære. SCS har også bestemmelser på bunnen av bestanden for å tillate feste av en picatinny-skinne. Brukeren kan finjustere LOP ved å bruke hjulmekanismen som ligger på karosseriet til SCS. LOP kan låses på plass ved å stramme den nedre bolten. Vinkelen på SCS kan også justeres ved å løsne de to øverste skruene på karosseriet. Dette gjør det mulig for kroppen å justere seg med bufferslangen ved å bruke skribentmerket ned til bufferøret og forskyvningsskrivermerket på SCS kroppen. Vognen lar brukeren finjustere høyden på kinnhøyden gjennom justering av hjulet. Posisjonen til kinnstigeren er i stand til å låses inn ved å stramme setteskruene på siden av vognen. Vognen lar også brukeren justere posisjonen og vinkelen på selve vognen. Dette gjøres ved å løsne boltene ved siden av hjulet. Rumpebunnen på SCS kan justeres horisontalt, vertikalt og vinklet. Ved å løsne settskruen på baksiden av bakstykket, kan bakstykket justeres vertikalt. Når rumpeen er flyttet opp, vil to skruer bli avslørt. For å justere vinkelen på bakstykket, eller flytte den i horisontalplanet, må disse skruene løsnes. SCS må brukes med et tilpasset MDT-bufferør og standard slottemutter. Dette MDT-bufferrøret har et skrivemerk nede i midten for å la skytteren nullstille vinkelen til SCS hvis de ønsker det.På kroppen til SCS er det en annen maskinert markering for ytterligere å la skytteren nøyaktig vinkel på lageret slik at det passer deres behov. MDT tilbyr forskjellige bufferrørlengder slik at skyttere kan velge sin Length of Pull. For å bruke disse bufferrørene med AR15 og AR10 buffersystemer, vil en eller flere avstandsstykker være inkludert i kjøpet. Når du bruker det 8,75 ”lange SCS, kan et AR15 karbinbufferrørssystem brukes da det har den indre lengden til et AR15 karbinbufferrør. AR10 karbinbufferrørsystemer og AR10 / AR15 riflebufferslanger er ikke kompatible. Når du bruker det 9,75 ”eller 10,75” lange SCS, kan et AR10 karbinbufferrørssystem brukes, da det har samme indre lengde som et AR10 karbinbufferrør. Et AR15-karbinbufferrørssystem kan brukes ved bruk av en .625 ”avstandsstykke satt inn i bufferslangen. Når du bruker det 11,75 ”lange SCS, kan et AR15 / AR10 riflebuffer-rørsystem brukes, siden det har samme indre lengde som et AR15 / AR10 riflebufferrør. Et AR15 karbinbufferrørsystem kan brukes med 2,3 ”avstandsstykket. Et AR10 karbinbufferrørssystem kan brukes med 1,7 ”avstandsstykket satt inn i bufferøret. Bufferrøret kommer i forskjellige lengder for å tillate riktig lengde på trekk (LOP) for enhver rifle, mens den riktige indre lengden for et AR15-buffersystem opprettholdes. MERKNAD: FOR MDT Chassis systemer og bolt action rifler. For ALLE AR-15 / AR-10-applikasjoner, må du bruke den ikke-justerbare versjonen av SCS med mindre du har et sideladerhåndtak. Alle kinnstiger-modellene er justerbar.
5003 NOK 3 kr 5 003,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Flat Dark Earth Make: AR-15 Material: Aluminum Style: Adjustable Type: Carbine Length

Attributes

Farge: Flat Dark Earth Make: AR-15 Material: Aluminum Style: Adjustable Type: Carbine Length

Elementdetaljer

US eksport klassifisering: 0A501.x100820030
Skeleton Carbine Stock With Cheek Riser 9.75in Black
Produsentnr.: 102856BLK 723905910631 SCS er designet for å tillate maksimal justerbarhet og samtidig minimere vekten. Justerbarheten gjør at hver skytter kan optimalisere overlegen ergonomi for flere skyteposisjoner. Vekten har blitt minimert ved skjelettisering samtidig som styrken til bestanden beholdes. SCS er laget i 6061 aluminium med Cerakote®. SCS med kinnstykket veier 1,91-1,96 kg avhengig av lengden på det anvendte bufferrøret og uten avstandsstykker. SCS har 3 QD festepunkter (ett på hver side og ett på bunnen) for å gi skytteren flere valg å bære. SCS har også bestemmelser på bunnen av bestanden for å tillate feste av en picatinny-skinne. Brukeren kan finjustere LOP ved å bruke hjulmekanismen som ligger på karosseriet til SCS. LOP kan låses på plass ved å stramme den nedre bolten. Vinkelen på SCS kan også justeres ved å løsne de to øverste skruene på karosseriet. Dette gjør det mulig for kroppen å justere seg med bufferslangen ved å bruke skribentmerket ned til bufferøret og forskyvningsskrivermerket på SCS kroppen. Vognen lar brukeren finjustere høyden på kinnhøyden gjennom justering av hjulet. Posisjonen til kinnstigeren er i stand til å låses inn ved å stramme setteskruene på siden av vognen. Vognen lar også brukeren justere posisjonen og vinkelen på selve vognen. Dette gjøres ved å løsne boltene ved siden av hjulet. Rumpebunnen på SCS kan justeres horisontalt, vertikalt og vinklet. Ved å løsne settskruen på baksiden av bakstykket, kan bakstykket justeres vertikalt. Når rumpeen er flyttet opp, vil to skruer bli avslørt. For å justere vinkelen på bakstykket, eller flytte den i horisontalplanet, må disse skruene løsnes. SCS må brukes med et tilpasset MDT-bufferør og standard slottemutter. Dette MDT-bufferrøret har et skrivemerk nede i midten for å la skytteren nullstille vinkelen til SCS hvis de ønsker det.På kroppen til SCS er det en annen maskinert markering for ytterligere å la skytteren nøyaktig vinkel på lageret slik at det passer deres behov. MDT tilbyr forskjellige bufferrørlengder slik at skyttere kan velge sin Length of Pull. For å bruke disse bufferrørene med AR15 og AR10 buffersystemer, vil en eller flere avstandsstykker være inkludert i kjøpet. Når du bruker det 8,75 ”lange SCS, kan et AR15 karbinbufferrørssystem brukes da det har den indre lengden til et AR15 karbinbufferrør. AR10 karbinbufferrørsystemer og AR10 / AR15 riflebufferslanger er ikke kompatible. Når du bruker det 9,75 ”eller 10,75” lange SCS, kan et AR10 karbinbufferrørssystem brukes, da det har samme indre lengde som et AR10 karbinbufferrør. Et AR15-karbinbufferrørssystem kan brukes ved bruk av en .625 ”avstandsstykke satt inn i bufferslangen. Når du bruker det 11,75 ”lange SCS, kan et AR15 / AR10 riflebuffer-rørsystem brukes, siden det har samme indre lengde som et AR15 / AR10 riflebufferrør. Et AR15 karbinbufferrørsystem kan brukes med 2,3 ”avstandsstykket. Et AR10 karbinbufferrørssystem kan brukes med 1,7 ”avstandsstykket satt inn i bufferøret. Bufferrøret kommer i forskjellige lengder for å tillate riktig lengde på trekk (LOP) for enhver rifle, mens den riktige indre lengden for et AR15-buffersystem opprettholdes. MERKNAD: FOR MDT Chassis systemer og bolt action rifler. For ALLE AR-15 / AR-10-applikasjoner, må du bruke den ikke-justerbare versjonen av SCS med mindre du har et sideladerhåndtak. Alle kinnstiger-modellene er justerbar.
5003 NOK 9 kr 5 003,00 *

9 på lager
Spesifikasjoner: Farge: Black Make: AR-15 Material: Aluminum Style: Adjustable Type: Carbine Length
MDT Skeleton Carbine Stock
The SCS has been designed to allow maximum adjustability while minimizing weight. The adjustability allows each shooter to optimize superior ergonomics for multiple shooting positions. The weight has been minimized by skeletonization while retaining the strength of the stock. The SCS is crafted in 6061 aluminum with Cerakote®. The SCS with the cheekpiece weighs 1.91-1.96lbs depending on the length of the buffer tube used and without spacers. The SCS has 3 QD attachment points (one on each side and one on the bottom) to allow the shooter multiple choices for carrying. The SCS also has provision on the bottom of the stock to allow for the attachment of a picatinny rail. The user is able to finely adjust the LOP by using the wheel mechanism located on the body of the SCS. LOP can be locked into position by tightening the lower bolt. The angle of the SCS can also be adjusted by loosening the top two screws on the body. This allows the body to align with the buffer tube by using the scribe mark down the buffer tube and the offset scribe mark on the SCS body. The carriage allows the user to finely adjust the cheek riser height through adjustment of the wheel. The position of the cheek riser is able to be locked in by tightening the set screws on the side of the carriage. The carriage also allows the user to adjust the position and angle of the carriage itself. This is done by loosening the bolts beside the wheel. The buttpad on the SCS can be adjusted horizontally, vertically, and angularly. By loosening the setscrew on the rear portion of the buttpad, the buttpad can be adjusted vertically. Once the buttpad has been moved up, two screws will be revealed. To adjust the angle of the buttpad, or move it in the horizontal plane, these screws must be loosened. The SCS must be used with a custom MDT buffer tube and standard castle nut. This MDT buffer tube has a scribe mark down the center to allow the shooter to zero the angle of the SCS if they wish. On the body of the SCS there is another machined marking to further allow the shooter to precisely angle their stock to suit their needs. MDT offers various buffer tubes lengths to allow shooters to choose their Length of Pull. To use these buffer tubes with AR15 and AR10 buffer systems, one or more spacers will be included with your purchase. When using the 8.75” long SCS, an AR15 carbine buffer tube system can be used as it has the internal length of an AR15 carbine buffer tube. AR10 carbine buffer tube systems and AR10/AR15 rifle buffer tube systems are not compatible. When using the 9.75” or 10.75” long SCS, an AR10 Carbine Buffer Tube System can be used, as it has the same internal length as an AR10 Carbine Buffer Tube. An AR15 carbine buffer tube system can be used with the use of a .625” spacer inserted into the buffer tube. When using the 11.75” long SCS, an AR15/AR10 Rifle Buffer Tube System can be used, as it has the same internal length as an AR15/AR10 Rifle Buffer Tube. An AR15 carbine buffer tube system can be used with the 2.3” spacer. An AR10 Carbine Buffer Tube System can be used with the 1.7” spacer inserted into the buffer tube. The buffer tube comes in various lengths to allow for proper Length Of Pull (LOP) for any rifle, while maintaining the correct internal length for an AR15 buffer system. NOTE: FOR MDT Chassis systems and bolt action rifles. For ALL AR-15/AR-10 applications, you must use the non-adjustable (foam) version of the SCS unless you have a side-charger handle. All of the cheek riser models are the Adjustable.