Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SUNNY HILL REMINGTON 700 MAXIMIZED RECOIL LUG


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Maskinert litt tykkere enn fabrikkdelen for økt stivhet for å eliminere bøyeflekk eller vridning under kraftig rekyl. Innvendige og ytre dimensjoner ligner de originale fabrikkdimensjonene for en jevn, sømløs mottaker og tønne passform. Mer...

848000004
Enhanced Recoil Control & Improved Accuracy
Machined slightly thicker than the factory part for added stiffness to eliminate lug flex or twisting under heavy recoil. Inner and outer dimensions are similar to the original, factory dimensions for a smooth, seamless receiver to barrel fit. Factory barrel installation may require setting the shoulder forward.
SPECS: Chrome moly (CM), in-the-white or stainless steel (SS), natural finish. 1.72 (4.37cm) long, 1.35 (3.4cm) wide, .240 (6.10mm) thick. 1.064 (2.70cm) bore I.D. Fits Remington 700.
526 669 2 NOK
848000004
CM Maximized Recoil Lug
Produsentnr.: 230 Maskinert litt tykkere enn fabrikkdelen for økt stivhet for å eliminere bøyeflekk eller vridning under kraftig rekyl. Innvendige og ytre dimensjoner ligner de originale fabrikkdimensjonene for en jevn, sømløs mottaker og tønne passform. Fabrikk fatinstallasjon kan kreve å stille skulderen frem.
526 NOK 29 kr 526,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: Remington Model: 700

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Remington Model: 700

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

848000005
SS Maximized Recoil Lug
Produsentnr.: 235 Maskinert litt tykkere enn fabrikkdelen for økt stivhet for å eliminere bøyeflekk eller vridning under kraftig rekyl. Innvendige og ytre dimensjoner ligner de originale fabrikkdimensjonene for en jevn, sømløs mottaker og tønne passform. Fabrikk fatinstallasjon kan kreve å stille skulderen frem.
669 NOK 32 kr 669,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: Remington Model: 700

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Remington Model: 700

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)


Enhanced Recoil Control & Improved Accuracy
Machined slightly thicker than the factory part for added stiffness to eliminate lug flex or twisting under heavy recoil. Inner and outer dimensions are similar to the original, factory dimensions for a smooth, seamless receiver to barrel fit. Factory barrel installation may require setting the shoulder forward.
SPECS: Chrome moly (CM), in-the-white or stainless steel (SS), natural finish. 1.72 (4.37cm) long, 1.35 (3.4cm) wide, .240 (6.10mm) thick. 1.064 (2.70cm) bore I.D. Fits Remington 700.