Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

RUGER PAWL PLUNGER & SPRING ASSEMBLY, BLUE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): PAWL STEMPELET & VÅREN MONTERING, Mer...

780012104
FITS: Bisley Large Frame; Bisley Small Frame; New Model Single-Six; Old Army, .45; Super Blackhawk, .44 Mag; Super Blackhawk Hunter, .44 Mag; Vaquero
PAWL PLUNGER & SPRING ASSEMBLY, BLUE
RUGER
57 57 1 NOK
780012104
Pawl Plunger & Spring Assembly, Blue
Produsentnr.: XRNSA2 PAWL STEMPELET & VÅREN MONTERING, BLÅ
57 NOK 29 kr 57,00 *

Bestillingsvare

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

FITS: Bisley Large Frame; Bisley Small Frame; New Model Single-Six; Old Army, .45; Super Blackhawk, .44 Mag; Super Blackhawk Hunter, .44 Mag; Vaquero
PAWL PLUNGER & SPRING ASSEMBLY, BLUE
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *