Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MARLIN EXTRACTOR, BLUED


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Fabrikkoriginal Marlin-ekstraktor for 1894 rifler. Mer...

550000689
Factory original Marlin extractor for 1894 rifles.  Blued finish.
MARLIN
168 168 1 NOK
550000689
Marlin Extractor, Blued
Produsentnr.: F406300 Fabrikkoriginal Marlin-ekstraktor for 1894 rifler. Blued finish.
168 NOK 1 kr 168,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Make: Marlin Model: 1894

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Marlin Model: 1894

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Factory original Marlin extractor for 1894 rifles.  Blued finish.