Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

WYATTS OUTDOOR MODEL 70 EXTENDED MAGAZINE BOX


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Presisjonsstemplet, magasinboks i rustfritt stål har 0,1 "ekstra lengde for å gi den nødvendige avstanden for ekstra lange runder. Utvidet boks har god plass til de populære . Mer...

793573129024 100000568
Precision stamped, stainless steel magazine box has .110" additional length to provide the required clearance for extra long rounds. Extended box has plenty of room for the popular .300 and .338 Ultra Mag and other calibers based on the .404 Jeffery case. Extra-long feed lips give reliable feeding with .284 Win. cases. M-70 fits Winchester Model 70; increases magazine length from 3.4" to 3.82". Requires machining receiver and altering bolt stop and ejector.

SPECS: Stainless steel. Capacity: Extended - 3.91" (9.62cm) long. M-70 3.82" (9.7cm) long, fits Winchester Model 70 long action. Capacity three rounds.

508 508 1 NOK
100000568
M-70 Extended Magazine Box
Produsentnr.: MBE8 793573129024 Presisjonsstemplet, magasinboks i rustfritt stål har 0,1 "ekstra lengde for å gi den nødvendige avstanden for ekstra lange runder. Utvidet boks har god plass til de populære .300 og .338 Ultra Mag og andre kaliber basert på .404 Jeffery-saken. Ekstra lange matelapper gir pålitelig fôring med .284 Win. Tilfeller. M-70 passer til Winchester Model 70; øker magasinlengden fra 3,4 "til 3,82". Krever maskineringsmottaker og endring av boltstopp og ejektor.
508 NOK 0 kr 508,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: Winchester Model: 70

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Winchester Model: 70

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Precision stamped, stainless steel magazine box has .110" additional length to provide the required clearance for extra long rounds. Extended box has plenty of room for the popular .300 and .338 Ultra Mag and other calibers based on the .404 Jeffery case. Extra-long feed lips give reliable feeding with .284 Win. cases. M-70 fits Winchester Model 70; increases magazine length from 3.4" to 3.82". Requires machining receiver and altering bolt stop and ejector.

SPECS: Stainless steel. Capacity: Extended - 3.91" (9.62cm) long. M-70 3.82" (9.7cm) long, fits Winchester Model 70 long action. Capacity three rounds.