Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

NECG MAUSER 98 SINGLE SET ADJUSTABLE TRIGGER


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Selvforsynt, utløsermodul med dobbel modus oppgraderer en Mauser 98 til en meget justerbar konvensjonell trigger med en trekkvekt på 2 til 4½ lb, eller, når du trykker skoen fremover, til en ultralett, renselig 4 oz. sett trigger. Mer...

661000065
Works In Conventional Or Set Trigger Mode
Self-contained, dual-mode trigger module upgrades a Mauser 98 to a highly adjustable conventional trigger with a 2 to 4½ lb. pull weight or, when you press the shoe forward, to an ultra-light, clean-breaking 4 oz. set trigger. Pull weight, sear engagement, pre-travel, and overtravel are fully adjustable by turning Allen head screws and then locking the settings by tightening the brass locking screws. Wide, grooved, deeply curved trigger shoe gives excellent sensitivity and control. The entire trigger unit secures to the receiver with a steel bolt and nut for more stability than the original push pin. Gunsmith installation recommended.

SPECS: Steel, blued. 3⁄8" wide shoe. 2 to 4½" lb. pull weight with 4 oz. set trigger pull weight. Requires minor inletting of stock and triggerguard slot for proper fit. Installation instructions included. Gunsmith installation recommended.

3555 3555 1 NOK
661000065
M98 Single Set Adjustable Trigger
Produsentnr.: R417 Selvforsynt, utløsermodul med dobbel modus oppgraderer en Mauser 98 til en meget justerbar konvensjonell trigger med en trekkvekt på 2 til 4½ lb, eller, når du trykker skoen fremover, til en ultralett, renselig 4 oz. sett trigger. Trekk vekt, skjærinngrep, forkjøring og overtrase kan justeres fullt ut ved å vri på unbrakoskruer og deretter låse innstillingene ved å stramme messingens låseskruer. Bred, rillet, dypt buet triggersko gir utmerket følsomhet og kontroll. Hele avtrekkerenheten festes til mottakeren med en stålbolt og mutter for mer stabilitet enn den originale trykkstiften. Gunsmith-installasjon anbefales.
3555 NOK 2 kr 3 555,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Make: Mauser Model: 98 Style: Adjustable

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Mauser Model: 98 Style: Adjustable

Elementdetaljer


ECCN: I(h)

Works In Conventional Or Set Trigger Mode
Self-contained, dual-mode trigger module upgrades a Mauser 98 to a highly adjustable conventional trigger with a 2 to 4½ lb. pull weight or, when you press the shoe forward, to an ultra-light, clean-breaking 4 oz. set trigger. Pull weight, sear engagement, pre-travel, and overtravel are fully adjustable by turning Allen head screws and then locking the settings by tightening the brass locking screws. Wide, grooved, deeply curved trigger shoe gives excellent sensitivity and control. The entire trigger unit secures to the receiver with a steel bolt and nut for more stability than the original push pin. Gunsmith installation recommended.

SPECS: Steel, blued. 3⁄8" wide shoe. 2 to 4½" lb. pull weight with 4 oz. set trigger pull weight. Requires minor inletting of stock and triggerguard slot for proper fit. Installation instructions included. Gunsmith installation recommended.