Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

REMINGTON MAGNUM 700 LA RECEIVER, BLUED


Magnum 700 LA Receiver, Blued

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): 700 LANGT HANDLINGSMottaker Det er mange år siden Brownells har kunnet tilby den legendariske Remington 700-handlingen i katalogen vår (siden # 58 for å være nøyaktig!). Mer...

Produktnr.: 767000867 047700275574 767000867
Superior Strength, Legendary Performance
700 LONG ACTION RECEIVER It’s been many years since Brownells has been able to offer the legendary Remington 700 action in our catalog (since #58 to be exact!). The problem has been unsteady supply: Remington Arms Co. will release actions to the commercial market only when it is sure it has enough supply to satisfy its own production needs for complete guns. Sometimes we are able to get them, sometimes we are not, and we do not want to promise them in a catalog, then be unable to fill orders. Now, however, through a new arrangement with Remington, we are able to offer both Long and Short 700 Actions. Why The 700 Action? It's simple. For 50 years, the 700 has been the flagship of commercial rifle actions, providing incomparable strength, proven reliability, superior accuracy, plus the popularity to support the largest aftermarket bolt action rifle parts supply in the industry. From competitive shooting, law enforcement, and the U.S. military, to the wildest reaches of every huntable continent, the 700 has proven itself with match-winning performance and life-saving dependability. It still ranks as the number one choice of custom gun makers and discriminating shooters everywhere. When They're Gone… There is, indeed, a limited number of commercial suppliers for these actions, and we are proud to be one of them. Although steadier now, the supply is still not certain enough that we’re ready to catalog them in our Big Book. We can only offer what we have in stock - and simply cannot guarantee permanent availability in the future. If they sell out, we all may be back to scrounging the gun shows and searching the Internet for a lucky deal on something used, or pirating the action from a brand new gun. While supplies do last, we'll be your source for the most successful, modern production rifle action ever designed. Factory-Original, Current Production Of The Highest Quality These receivers are from a current factory production run and meet the latest design specifications and quality control standards at the Remington factory. Each is precision-machined from either carbon steel or stainless steel barstock for uniform strength, drilled and tapped for scope bases, and ready to accept your choice of custom barrel and bottom metal (available separately from Brownells). Remington's famously smooth-cycling bolt assembly features two, up-front bolt lugs for tight lockup and reliable pressure retention, plus traditional 2-panel checkering on the bolt handle. With barrel installed and chambered, the recessed bolt face encloses the cartridge head in three rings of steel for exceptional strength, a snug cartridge fit, and precise alignment with the bore. A rivetless, circlip-type extractor provides positive case extraction. And, the heavy-duty, spring-loaded, plunger ejector clears the action quickly and reliably. But that's not all...each action is equipped with Remington's new, state-of-the-art, X-Mark Pro trigger for improved trigger pull and easy adjustment. The easy-to-reach, two-position thumb safety has been made more robust, engages quietly to prevent game-spooking, and allows unloading while in the “safe” position. Your Single Source For Custom Gun Work Build your custom rifle today on an action you can trust. Brownells has the tools, parts, accessories, and technical expertise you need to build the most accurate, enjoyable-to-shoot rifle you own. Remington Arms Company, LLC (“Remington”) is voluntarily recalling Remington Model 700™ and Model Seven™ rifles which were manufactured from May 1, 2006 through April 9, 2014 and which have an X-Mark Pro® (“XMP®”) trigger. View more information on this recall. Boxes may show signs of handling due to the Remington trigger recall, the action/receiver is a new item and the trigger has been examined by Remington.

SPECS: Receiver/Bolt - Carbon steel, blued finish (CS), or stainless steel, natural finish (SS). 1-1/16"-16 tpi thread. Bolt not equipped with Integrated Security System (ISS). X-Mark Pro Trigger - Steel, electroless nickel plated finish. Includes trigger lock and owner’s manual. DOES NOT include receiver plug screws, recoil lug, triggerguard, triggerguard screws, and magazine components. Long Action (LA) models available. Magnum receivers have a .535" diameter bolt face.

REMINGTON
8104 8104 1 NOK
767000867
Magnum 700 LA Receiver, Blued
Produsentnr.: 27557 047700275574 700 LANGT HANDLINGSMottaker Det er mange år siden Brownells har kunnet tilby den legendariske Remington 700-handlingen i katalogen vår (siden # 58 for å være nøyaktig!). Problemet har vært ustabil forsyning: Remington Arms Co. vil bare frigjøre handlinger til det kommersielle markedet når det er sikkert at det har nok forsyning til å tilfredsstille eget produksjonsbehov for komplette våpen. Noen ganger er vi i stand til å skaffe dem, andre ganger er vi ikke det, og vi ønsker ikke å love dem i en katalog, for da ikke å kunne fylle bestillinger. Nå, gjennom en ny ordning med Remington, kan vi imidlertid tilby både Long and Short 700 Actions. Hvorfor 700-aksjonen? Det er enkelt. I 50 år har 700 vært flaggskipet for kommersielle riflehandlinger, og gir makeløs styrke, bevist pålitelighet, overlegen nøyaktighet, pluss populariteten til å støtte den største ettermarkedet bolt action rifle parts supply i industrien. Fra konkurrerende skyting, rettshåndhevelse og det amerikanske militæret, til de villeste rekkevidden av hvert jaktbart kontinent, 700 har bevist seg med matchvinnende ytelse og livreddende pålitelighet. Det rangerer fortsatt som nummer ett valg av tilpassede pistolprodusenter og diskriminerende skyttere overalt. Når de er borte ... Det er faktisk et begrenset antall kommersielle leverandører for disse handlingene, og vi er stolte av å være en av dem. Selv om det er stabilere nå, er fremdeles ikke sikker på at vi er klare til å katalogisere dem i vår store bok. Vi kan bare tilby det vi har på lager - og kan rett og slett ikke garantere permanent tilgjengelighet i fremtiden. Hvis de blir utsolgt, kan det hende at vi alle er tilbake til å rase opp pistolshowene og søke på Internett etter en heldig avtale på noe brukt, eller piratkopiere handlingen fra en helt ny pistol. Mens rekvisita varer, vil vi være din kilde for den mest vellykkede, moderne produksjonsriflehandlingen som noensinne er designet.Fabrikkoriginal, nåværende produksjon av høyeste kvalitet Disse mottakerne er fra en nåværende fabrikkproduksjon og oppfyller de nyeste designspesifikasjonene og kvalitetskontrollstandardene på Remington-fabrikken. Hver er presisjonsmaskinert av karbonstål eller rustfritt stålstang for jevn styrke, boret og tappet for omfangsbaser og klar til å akseptere ditt valg av tilpasset tønne og bunnmetall (fås separat fra Brownells). Remingtons berømte glatt-syklede boltaggregat har to opp-foran bolt-lugs for tett låsning og pålitelig trykkoppbevaring, pluss tradisjonell 2-panelskontrollering på bolt-håndtaket. Når tønnen er installert og kammeret, lukker den innfelte boltflaten kassetthodet i tre stålringer for eksepsjonell styrke, en tettsittende passform og nøyaktig innretting med boringen. En rivetless, avtrekkssug av typen gir positiv saksutvinning. Og den tunge, fjærbelastede, stemplet ejektoren tømmer handlingen raskt og pålitelig. Men det er ikke alt ... hver handling er utstyrt med Remingtons nye, topp moderne X-Mark Pro-trigger for forbedret utløsertrekk og enkel justering. Den lett tilgjengelige tommersikkerheten med to stillinger er blitt mer robust, går stille inn for å forhindre spooking og tillater lossing mens du er i "sikker" stilling. Din enkle kilde for tilpasset pistolarbeid Bygg din tilpassede rifle i dag på en handling du kan stole på. Brownells har verktøy, deler, tilbehør og teknisk ekspertise du trenger for å bygge den mest nøyaktige, morsomme å skyte riflen du eier. Remington Arms Company, LLC (“Remington”) erindrer frivillig Remington Model 700 ™ og Model Seven ™ rifler som ble produsert fra 1. mai 2006 til 9. april 2014 og som har en X-Mark Pro® (“XMP®”) avtrekker. Se mer informasjon om denne tilbakekallingen. Boksene kan vise tegn på håndtering på grunn av Remington-trigger-tilbakekallingen, handlingen / mottakeren er et nytt element og avtrekkeren er undersøkt av Remington.
8104 NOK 0 kr 8 104,00 *

Dette produktet kan dessverre ikke restnoteres.
Spesifikasjoner: Action Type: Long Cartridge: Multi Finish: Blued Make: Remington Model: 700

Vilkår for kjøp

  • Krav til kjøpetillatelse eller våpenkort og legitimasjon dersom kjøper har våpen i samme kaliber. (Original kjøpetillatelse må sendes pr post. Ordre blir ikke effektuert før kjøpetillatelse eller annen dokumentasjon foreligger))

Attributes

Action Type: Long Cartridge: Multi Finish: Blued Make: Remington Modell: 700

Elementdetaljer

Made in USA
US eksport klassifisering: 0A501.eSuperior Strength, Legendary Performance
700 LONG ACTION RECEIVER It’s been many years since Brownells has been able to offer the legendary Remington 700 action in our catalog (since #58 to be exact!). The problem has been unsteady supply: Remington Arms Co. will release actions to the commercial market only when it is sure it has enough supply to satisfy its own production needs for complete guns. Sometimes we are able to get them, sometimes we are not, and we do not want to promise them in a catalog, then be unable to fill orders. Now, however, through a new arrangement with Remington, we are able to offer both Long and Short 700 Actions. Why The 700 Action? It's simple. For 50 years, the 700 has been the flagship of commercial rifle actions, providing incomparable strength, proven reliability, superior accuracy, plus the popularity to support the largest aftermarket bolt action rifle parts supply in the industry. From competitive shooting, law enforcement, and the U.S. military, to the wildest reaches of every huntable continent, the 700 has proven itself with match-winning performance and life-saving dependability. It still ranks as the number one choice of custom gun makers and discriminating shooters everywhere. When They're Gone… There is, indeed, a limited number of commercial suppliers for these actions, and we are proud to be one of them. Although steadier now, the supply is still not certain enough that we’re ready to catalog them in our Big Book. We can only offer what we have in stock - and simply cannot guarantee permanent availability in the future. If they sell out, we all may be back to scrounging the gun shows and searching the Internet for a lucky deal on something used, or pirating the action from a brand new gun. While supplies do last, we'll be your source for the most successful, modern production rifle action ever designed. Factory-Original, Current Production Of The Highest Quality These receivers are from a current factory production run and meet the latest design specifications and quality control standards at the Remington factory. Each is precision-machined from either carbon steel or stainless steel barstock for uniform strength, drilled and tapped for scope bases, and ready to accept your choice of custom barrel and bottom metal (available separately from Brownells). Remington's famously smooth-cycling bolt assembly features two, up-front bolt lugs for tight lockup and reliable pressure retention, plus traditional 2-panel checkering on the bolt handle. With barrel installed and chambered, the recessed bolt face encloses the cartridge head in three rings of steel for exceptional strength, a snug cartridge fit, and precise alignment with the bore. A rivetless, circlip-type extractor provides positive case extraction. And, the heavy-duty, spring-loaded, plunger ejector clears the action quickly and reliably. But that's not all...each action is equipped with Remington's new, state-of-the-art, X-Mark Pro trigger for improved trigger pull and easy adjustment. The easy-to-reach, two-position thumb safety has been made more robust, engages quietly to prevent game-spooking, and allows unloading while in the “safe” position. Your Single Source For Custom Gun Work Build your custom rifle today on an action you can trust. Brownells has the tools, parts, accessories, and technical expertise you need to build the most accurate, enjoyable-to-shoot rifle you own. Remington Arms Company, LLC (“Remington”) is voluntarily recalling Remington Model 700™ and Model Seven™ rifles which were manufactured from May 1, 2006 through April 9, 2014 and which have an X-Mark Pro® (“XMP®”) trigger. View more information on this recall. Boxes may show signs of handling due to the Remington trigger recall, the action/receiver is a new item and the trigger has been examined by Remington.

SPECS: Receiver/Bolt - Carbon steel, blued finish (CS), or stainless steel, natural finish (SS). 1-1/16"-16 tpi thread. Bolt not equipped with Integrated Security System (ISS). X-Mark Pro Trigger - Steel, electroless nickel plated finish. Includes trigger lock and owner’s manual. DOES NOT include receiver plug screws, recoil lug, triggerguard, triggerguard screws, and magazine components. Long Action (LA) models available. Magnum receivers have a .535" diameter bolt face.

Nyhetsbrev