Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MARLIN MAGAZINE LEVER ASSEMBLY


Magazine Lever Assembly

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): MAGAZIN LEVER Mer...

Produktnr.: 550000501 550000501
FITS: 70PSS Carbine, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
MAGAZINE LEVER ASSEMBLY
MARLIN
216 216 1 NOK
550000501
Magazine Lever Assembly
Produsentnr.: G5075830 MAGAZIN LEVER MONTERING
216 NOK 0 kr 216,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: Marlin Model: 70, 7000, 795

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Marlin Model: 70,7000,795

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 70PSS Carbine, .22 LR; 795, .22 LR; 995SS, .22 LR; 7000, .22 LR
MAGAZINE LEVER ASSEMBLY