Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

VOODOO INNOVATIONS M16 LIFECOAT INTEGRAL BOLT CARRIER


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): VDI direkte kollisjonsbærere med full rangering er kompatible med mil-spec og ikke mil-sped øvre mottakere og tilhørende komponenter. Denne boltbæreren er maskinert for å oppfylle alle MIL TDP-spesifikasjoner og forbedres ved bruk av LifeCoat-behandling som gir overlegen: Holdbarhet Smøreevne Korrosiv motstand Karbonbestandighet Vår nye integrerte D. Mer...

812151021151 100017585
VDI direct impingement full auto rated bolt carriers are compatible with mil-spec and non mil-sped upper receivers and associated components. This bolt carrier is machined to meet all MIL TDP specifications and is enhanced using LifeCoat treatment providing superior: Durability Lubricity Corrosive Resistance Carbon Resistance Our new Integral D.I. Carrier was designed from conception to improve the service life and durability of the direct impingement carrier. The VDI Integral DI Carrier eliminates the potential for carrier to key separation due to carrier key screws stripping, fracturing, or becoming un-staked. The new Integral carrier has a improved gas flow path with no obstructions or shelves for carbon to deposit and build on eliminating the potential for gas obstruction to seize the operation of your carrier.

SPECS: Carrier made of 8620 Steel.

2392 2392 1 NOK
100017585
M16 LifeCoat Integral Bolt Carrier
Produsentnr.: FGAV10018 812151021151 VDI direkte kollisjonsbærere med full rangering er kompatible med mil-spec og ikke mil-sped øvre mottakere og tilhørende komponenter. Denne boltbæreren er maskinert for å oppfylle alle MIL TDP-spesifikasjoner og forbedres ved bruk av LifeCoat-behandling som gir overlegen: Holdbarhet Smøreevne Korrosiv motstand Karbonbestandighet Vår nye integrerte D.I. Carrier ble designet fra unnfangelsen for å forbedre levetiden og holdbarheten til den direkte kollisjonsbæreren. VDI Integral DI Carrier eliminerer potensialet for bærers til nøkkeladskillelse på grunn av at skruene til bæresnøkkelen er strippet, sprukket eller blir uopptatt. Den nye integrerte transportøren har en forbedret gasstrømningsbane uten hindringer eller hyller for karbon å avsette og bygge på, og eliminerer potensialet for gasshindring for å gripe driften av din transportør.
2392 NOK 0 kr 2 392,00 *

Utgått hos Brownells
Spesifikasjoner: Cartridge: 223 Remington Finish: Black, LifeCoat Make: M16

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Cartridge: 223 Remington Finish: Black,LifeCoat Make: M16

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

VDI direct impingement full auto rated bolt carriers are compatible with mil-spec and non mil-sped upper receivers and associated components. This bolt carrier is machined to meet all MIL TDP specifications and is enhanced using LifeCoat treatment providing superior: Durability Lubricity Corrosive Resistance Carbon Resistance Our new Integral D.I. Carrier was designed from conception to improve the service life and durability of the direct impingement carrier. The VDI Integral DI Carrier eliminates the potential for carrier to key separation due to carrier key screws stripping, fracturing, or becoming un-staked. The new Integral carrier has a improved gas flow path with no obstructions or shelves for carbon to deposit and build on eliminating the potential for gas obstruction to seize the operation of your carrier.

SPECS: Carrier made of 8620 Steel.