Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

FULTON ARMORY SPRINGFIELD M14 GAS PISTON


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Stempel med presisjonsmaskin rustfritt stål varmebehandles for hardhet for å opprettholde kritiske toleranser, motstå slitasje og forhindre avrunding av gasssporene for lengre levetid. Mer...

100005283
Micro-Polished Surface Resists Wear & Carbon Build-Up
Precision-machined, stainless steel piston is heat treated for hardness to maintain critical tolerances, resist wear, and help prevent rounding of the gas grooves for extended service life. Micro-polished surface reduces friction and resist carbon build-up, requiring less frequent cleaning.

SPECS: 420 stainless steel, polished finish. 3.620" (9.2cm) long x .497" (1.3cm) piston diameter. 1.7 oz. (48.24g) wt.

FULTON ARMORY
703 703 1 NOK
100005283
Springfield M14 Gas Piston
Produsentnr.: M060 Stempel med presisjonsmaskin rustfritt stål varmebehandles for hardhet for å opprettholde kritiske toleranser, motstå slitasje og forhindre avrunding av gasssporene for lengre levetid. Mikropolert overflate reduserer friksjonen og motstår karbonoppbygging, noe som krever mindre hyppig rengjøring.
703 NOK 1 kr 703,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Make: Springfield Model: M14, M1A

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Springfield Model: M14,M1A

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Micro-Polished Surface Resists Wear & Carbon Build-Up
Precision-machined, stainless steel piston is heat treated for hardness to maintain critical tolerances, resist wear, and help prevent rounding of the gas grooves for extended service life. Micro-polished surface reduces friction and resist carbon build-up, requiring less frequent cleaning.

SPECS: 420 stainless steel, polished finish. 3.620" (9.2cm) long x .497" (1.3cm) piston diameter. 1.7 oz. (48.24g) wt.