Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MODULAR DRIVEN TECHNOLOGIES HOWA 1500 LSS-XL GEN 2 CHASSIS SYSTEM


Howa 1500/Weatherby Vanguard LSS-XL Gen 2 Chassis FDE

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Det originale LSS-XL Gen2-chassis-systemet ble designet som en variant av MDTs svært populære LSS-chassis. LSS-chassiset var designet for bruk med kompakte, korte tønne rifler. Mer...

Produktnr.: 100038429 709951102589 100038429
The original LSS-XL Gen2 chassis system was designed as a variant of MDT’s highly popular LSS chassis. The LSS chassis was designed for use with compact, short barreled rifles. Many customers liked the LSS chassis, but wanted to use a fixed buttstock, and get their bipod out further forward. This prompted MDT to design the first-generation LSS-XL chassis system, which has a forend extended by 3" and was designed to accept fixed rifle stocks without the need of using any adapters. After the successful launch of the ESS chassis system, requests started pouring in for the new features that had been introduced on the ESS chassis to be rolled out on our other chassis systems. In response, MDT has upgraded the LSS-XL chassis line with a Gen2 lineup that incorporates the following new features: Bold, modern new look Ambidextrous magazine release Thumb rest above trigger guard Larger barrel channel to accommodate barrels up to the diameter of the action M-Lok pattern attachment slots on all five sides of the forend Barricade-stop grooves ahead of mag-well Side-relieved mag well to accommodate bulging magazines Carbine and fixed buttstock interface options IMPORTANT NOTE: Howa 1500 / Weatherby Vanguard Short Actions This is the only action that we manufacture a chassis for that has a flat bottom action. For this reason, only our Polymer magazines will work. The fitting may need to be modified slightly for proper feeding. For .223 models the bolt stop may be too long. This can easily be modified. This also means that the action does not sit in a V-Block.  The LSS-XL Gen2 chassis will free float barrels up to 1.350” diameter. The LSS-XL Gen2 chassis are designed to accept any AR-15 buttstock and pistol grip (purchased separately), offering the option to customize from the wide variety of Accessories available on the market. The LSS-XL Gen2 chassis accepts AICS-pattern external box magazines and supports the installation of M-Lok patterned accessories along the forend. Specifications CNC Machined from 6061 Aluminum Cerakote finish in Black or Flat Dark Earth M-Lok pattern attachment system on all 5 faces of the forend Carbine buttstock interface option designed for carbine AR-15 buttstocks, including the MDT Skeleton Carbine Stock Fixed buttstock interface option designed for fixed AR-15 buttstocks, optimally the MDT Skeleton Rifle Stock V5 Accepts most AR-15 Pistol Grips Lightweight, free-floating modular forend Will accommodate barrels up to 1.350" diameter Compatible with AICS style magazines Weight: 1.6lb - 2.0lb, depending on the rifle model The LSS-XL Gen2 chassis system comes as a 1-piece chassis, with all required mounting hardware included. This includes new action screws, and a screw for the pistol grip. To complete this chassis on your rifle, the additional items you need to purchase are: Any AR-15 buttstock. A buffer tube for your buttstock. (Both mil-spec and commercial work on our chassis) An AR-15 Pistol Grip. For fixed interface chassis, a grip without a beavertail, or with a soft (bendable) beavertail must be used. At least one magazine The action screw is located directly above the magazine lever. This means that the magazine lever needs to be installed AFTER installing the action into the chassis. Does not work with 300 Blackout
7061 7061 1 NOK
100038429
Howa 1500/Weatherby Vanguard LSS-XL Gen 2 Chassis FDE
Produsentnr.: 103269FDE 709951102589 Det originale LSS-XL Gen2-chassis-systemet ble designet som en variant av MDTs svært populære LSS-chassis. LSS-chassiset var designet for bruk med kompakte, korte tønne rifler. Mange kunder likte LSS-chassiset, men ønsket å bruke en fast rumpe, og få bipoden sin lenger frem. Dette fikk MDT til å designe den første generasjons LSS-XL chassis-systemet, som har en forend utvidet med 3 "og ble designet for å godta faste riflebestander uten behov for å bruke noen adaptere. Etter den vellykkede lanseringen av ESS-chassis-systemet, forespørsler begynte å strømme inn for at de nye funksjonene som ble introdusert på ESS-chassiset, skal rulles ut på våre andre chassis-systemer. Som svar har MDT oppgradert LSS-XL-chassislinjen med en Gen2-serie som inneholder følgende nye funksjoner: Fet, moderne nytt utseende Ambidextrous magasinutgivelse Tommelen hviler over triggerbeskyttelsen Større tønne kanal for å imøtekomme tønner opp til diameteren til handlingen M-Lok mønster feste spor på alle fem sider av forenden Barrikade-stopp riller foran mag-godt Side-lettet mag vel for å imøtekomme svulmende magasiner Alternativer for karbin og faste bakdelgrensesnitt VIKTIG MERKNAD: Howa 1500 / Weatherby Vanguard Korte handlinger Dette er den eneste handlingen som vi produserer et chassis for som har en flat bunn handling. Av denne grunn er det bare våre Polymer-magasiner som fungerer. Tilpasningen kan trenge å bli endret litt for riktig fôring. For .223-modeller kan boltstoppet være for langt. Dette kan enkelt endres. Dette betyr også at handlingen ikke sitter i en V-Block. LSS-XL Gen2-chassiset vil frigjøre flytende fat opp til 1.350 ”diameter. LSS-XL Gen2-chassiset er designet for å akseptere alle AR-15 rumpe- og pistolgrep (kjøpes separat), og tilbyr muligheten til å tilpasse fra det store utvalget av tilbehør som er tilgjengelig på markedet. LSS-XL Gen2-chassiset aksepterer AICS-mønster utvendige kassemagasiner og støtter installasjonen av M-Lok mønstret tilbehør langs forenden.Spesifikasjoner CNC maskinert fra 6061 Aluminium Cerakote-finish i svart eller flat mørk jord M-Lok mønster festesystem på alle 5 ansiktene på det fremste karbin-bakenhetens grensesnittalternativ designet for karbin AR-15 rumpe, inkludert MDT skjelett karbinlager Fixed buttstock grensesnittalternativ designet for faste AR-15 ryggstøtter, godtar MDT Skeleton Rifle Stock V5 optimalt de fleste AR-15 pistolgrep Lett, frittflytende modulær forend. Plass til fat opp til 1.350 "diameter. Kompatibel med AICS-stilmagasiner. Vekt: 1,6 lb - 2,0 lb, avhengig på rifelmodellen LSS-XL Gen2 chassis-systemet kommer som et 1-delt chassis, med all nødvendig monteringsmaskinvare inkludert. Dette inkluderer nye aksjonsskruer og en skrue for pistolgrepet. For å fullføre dette chassiset på riflen din, varer du trenger å kjøpe er: Hvilken som helst AR-15 rumpe. Et bufferør til rumpe. (Både mil-spesifikke og kommersielle arbeider på chassiset vårt) Et AR-15 pistolgrep. er, et grep uten en beavertail, eller med en myk (bøybar) beavertail må brukes. Minst ett magasin Handlingsskruen er plassert rett over magasinhendelen. Dette betyr at magasinhendelen må installeres ETTER installering av handlingen i chassiset. Fungerer ikke med 300 Blackout
7061 NOK 1 kr 7 061,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Action Type: Long Farge: Flat Dark Earth Make: Howa, Weatherby Material: Aluminum Model: 1500, Vanguard Style: Chassis

Attributes

Action Type: Long Farge: Flat Dark Earth Make: Howa,Weatherby Material: Aluminum Modell: 1500,Vanguard Style: Chassis

Elementdetaljer

US eksport klassifisering: 0A501.y.1.The original LSS-XL Gen2 chassis system was designed as a variant of MDT’s highly popular LSS chassis. The LSS chassis was designed for use with compact, short barreled rifles. Many customers liked the LSS chassis, but wanted to use a fixed buttstock, and get their bipod out further forward. This prompted MDT to design the first-generation LSS-XL chassis system, which has a forend extended by 3" and was designed to accept fixed rifle stocks without the need of using any adapters. After the successful launch of the ESS chassis system, requests started pouring in for the new features that had been introduced on the ESS chassis to be rolled out on our other chassis systems. In response, MDT has upgraded the LSS-XL chassis line with a Gen2 lineup that incorporates the following new features: Bold, modern new look Ambidextrous magazine release Thumb rest above trigger guard Larger barrel channel to accommodate barrels up to the diameter of the action M-Lok pattern attachment slots on all five sides of the forend Barricade-stop grooves ahead of mag-well Side-relieved mag well to accommodate bulging magazines Carbine and fixed buttstock interface options IMPORTANT NOTE: Howa 1500 / Weatherby Vanguard Short Actions This is the only action that we manufacture a chassis for that has a flat bottom action. For this reason, only our Polymer magazines will work. The fitting may need to be modified slightly for proper feeding. For .223 models the bolt stop may be too long. This can easily be modified. This also means that the action does not sit in a V-Block.  The LSS-XL Gen2 chassis will free float barrels up to 1.350” diameter. The LSS-XL Gen2 chassis are designed to accept any AR-15 buttstock and pistol grip (purchased separately), offering the option to customize from the wide variety of Accessories available on the market. The LSS-XL Gen2 chassis accepts AICS-pattern external box magazines and supports the installation of M-Lok patterned accessories along the forend. Specifications CNC Machined from 6061 Aluminum Cerakote finish in Black or Flat Dark Earth M-Lok pattern attachment system on all 5 faces of the forend Carbine buttstock interface option designed for carbine AR-15 buttstocks, including the MDT Skeleton Carbine Stock Fixed buttstock interface option designed for fixed AR-15 buttstocks, optimally the MDT Skeleton Rifle Stock V5 Accepts most AR-15 Pistol Grips Lightweight, free-floating modular forend Will accommodate barrels up to 1.350" diameter Compatible with AICS style magazines Weight: 1.6lb - 2.0lb, depending on the rifle model The LSS-XL Gen2 chassis system comes as a 1-piece chassis, with all required mounting hardware included. This includes new action screws, and a screw for the pistol grip. To complete this chassis on your rifle, the additional items you need to purchase are: Any AR-15 buttstock. A buffer tube for your buttstock. (Both mil-spec and commercial work on our chassis) An AR-15 Pistol Grip. For fixed interface chassis, a grip without a beavertail, or with a soft (bendable) beavertail must be used. At least one magazine The action screw is located directly above the magazine lever. This means that the magazine lever needs to be installed AFTER installing the action into the chassis. Does not work with 300 Blackout
Nyhetsbrev