Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

HORNADY JACKETED FLAT NOSE 25 CALIBER (0.257") JACKETED FLAT NOSE BULLETS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Hornady Flat Point Bullets har en strømlinjeformet profil for ultraflate baner. Matchjakke leverer kirurgisk nøyaktighet. Mer...

090255225105 749003091
Hornady Flat Point Bullets feature a streamlined profile for ultra-flat trajectories. Match-grade jacket delivers surgical accuracy. Flat point allows for explosive expansion, even at low velocities.
HORNADY
0 0 1 NOK
749003091
25 Caliber (0.257") 60gr Jacketed Flat Nose 100/Box
Produsentnr.: 2510 090255225105 Hornady Flat Point Bullets har en strømlinjeformet profil for ultraflate baner. Matchjakke leverer kirurgisk nøyaktighet. Flatt punkt muliggjør eksplosiv ekspansjon, selv med lave hastigheter.

Dette produktet kan dessverre ikke bestilles.
Spesifikasjoner: Ballistic Coefficient (G1): 0.101 Brand Style: Jacketed Flat Nose Bullet Style: Jacketed Flat Nose Bullet Weight (Grains): 60 Caliber: 25 Caliber Diameter (in): 0.257 Grain: 60 Sectional Density: 0.130 Antall: 100

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Ballistic Coefficient (G1): 0.101 Brand stil: Jacketed Flat Nose Bullet stil: Jacketed Flat Nose Caliber: 25 Caliber Diameter (in): 0.257 Grain: 60 Kule Vekt (Grains): 60 Sectional Density: 0.130 Antall: 100

Elementdetaljer


ECCN: III(d)(3)

Hornady Flat Point Bullets feature a streamlined profile for ultra-flat trajectories. Match-grade jacket delivers surgical accuracy. Flat point allows for explosive expansion, even at low velocities.