Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

HARRISON DESIGN & CONSULTING H-D TRUE RADIUS SEAR


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): True Radius-skjæret skiller seg fra min standard Extreme Service-skjær ved at den primære kontaktflaten til sear nese er malt (og deretter polert) i en radius som er sanne med hullet i skjæret, derav True Radius. Standard sears har den primære kontaktflaten bakken i et flatt plan. Mer...

100011761
The True Radius sear differs from my standard Extreme Service sear in that the sear nose primary contact surface is ground (and then polished) in a radius true with the sear pin hole, hence True Radius. Standard sears have the primary contact surface ground in a flat plane. In operation, the TR sear keeps even contact with the hammer hooks, so the hammer keeps neutral engagement with the sear. Life span is expected to increase, the part works well even in frames that have less than ideal hammer & sear pin spacing and parallelism and is much easier for the novice user to fit and get good trigger pull results.
HARRISON DESIGN & CONSULTING
1133 1133 1 NOK
100011761
True Radius Sear
Produsentnr.: HD122TR True Radius-skjæret skiller seg fra min standard Extreme Service-skjær ved at den primære kontaktflaten til sear nese er malt (og deretter polert) i en radius som er sanne med hullet i skjæret, derav True Radius. Standard sears har den primære kontaktflaten bakken i et flatt plan. Under drift holder TR-skjæret jevn kontakt med hammerkrokene, slik at hammeren holder nøytralt inngrep med skjæret. Levetiden forventes å øke, delen fungerer bra selv i rammer som har mindre enn ideell avstand mellom hammer og sear pin og parallellitet, og er mye enklere for nybegynneren å få plass og få gode trekkresultater.
1133 NOK 2 kr 1 133,00 *

2 på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

The True Radius sear differs from my standard Extreme Service sear in that the sear nose primary contact surface is ground (and then polished) in a radius true with the sear pin hole, hence True Radius. Standard sears have the primary contact surface ground in a flat plane. In operation, the TR sear keeps even contact with the hammer hooks, so the hammer keeps neutral engagement with the sear. Life span is expected to increase, the part works well even in frames that have less than ideal hammer & sear pin spacing and parallelism and is much easier for the novice user to fit and get good trigger pull results.