Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SIG SAUER FIRING PIN SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Fyringsnål Spring, Sport, Blue, SS, Two Mer...

798681213214 732000062
FITS: P220, .45 ACP; P225, 9mm; P226, 9mm, .357/40; P228, 9mm; P229, .357/40, 9mm; P239, .357/40, 9mm; P245, .45; SP2009, 9mm; SP2340, .357/40
FIRING PIN SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE
SIG SAUER
91 91 1 NOK
732000062
Firing Pin Spring, Sport, Blue, SS, Two Tone
Produsentnr.: 1202812R 798681213214 Fyringsnål Spring, Sport, Blue, SS, Two Tone
91 NOK 0 kr 91,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: Sig Sauer Model: P226, P229, P220, P225, P228, P245, P239, SP2340, SP2009

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Beskrivelse

Fyringsnål Spring, Sport, Blue, SS, Two Tone

Attributes

Make: Sig Sauer Model: P225,P226,P220,P229,P228,P245,P239,SP2340,SP2009

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

FITS: P220, .45 ACP; P225, 9mm; P226, 9mm, .357/40; P228, 9mm; P229, .357/40, 9mm; P239, .357/40, 9mm; P245, .45; SP2009, 9mm; SP2340, .357/40
FIRING PIN SPRING, SPORT, BLUE, SS, TWO TONE