Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

SAFESHELL, INC. FIREARM SAFETY DEVICE


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Enkel å bruke intern sikkerhetsanordning beskytter mot uautorisert bruk av skytevåpen og utilsiktet utladning. Sett inn i kammeret som en rund eller snaphette. Mer...

094922797124 100003210
Internal Safety System Prevents Unauthorized Weapon Operation
Easy-to-use internal safety device protects against unauthorized use of firearm and accidental discharge. Inserts into chamber like a live round or snap cap. When you squeeze the trigger, the impact of the firing pin on the SafeShell causes a spring-loaded extension to project into the barrel, preventing the slide of a semi-auto from racking or the cylinder of a revolver from turning. Insert the reset tool into the muzzle to retract the extension, then cycle the action to eject the SafeShell. May be left in the chamber unactivated; when you need the gun, simply rack the slide or advance the cylinder to clear the SafeShell, so the weapon may be operated normally. An attempt by an unauthorized person to fire the gun will activate SafeShell, making the gun inoperable. Precision machined from aluminum; rugged design allows hundreds of activation/reset cycles. Distinctive yellow and blue markings clearly distinguish SafeShell from live ammo, dummy rounds, or ordinary snap caps.

SPECS: Aluminum, anodized, bright blue and yellow finish. Available in .40 S&W, and .38/.357.

547 547 1 NOK
100003210
.38/.357 SafeShell
Produsentnr.: SSSR38 094922797124 Enkel å bruke intern sikkerhetsanordning beskytter mot uautorisert bruk av skytevåpen og utilsiktet utladning. Sett inn i kammeret som en rund eller snaphette. Når du klemmer på avtrekkeren, forårsaker påvirkningen av skyvepinnen på SafeShell at en fjærbelastet forlengelse rager ut i fatet, og forhindrer at en semi-auto skyver rekker eller at sylinderen til en revolver snur seg. Sett inn tilbakestillingsverktøyet i snuten for å trekke forlengelsen tilbake, og sykle deretter handlingen for å fjerne SafeShell. Kan være igjen i kammeret; når du trenger pistolen, må du bare skyve skyvet eller skyve frem sylinderen for å fjerne SafeShell, slik at våpenet kan brukes normalt. Et forsøk fra en uautorisert person til å skyte pistolen vil aktivere SafeShell, noe som gjør pistolen ubrukelig. Presisjon maskinert fra aluminium; robust design tillater hundrevis av aktiverings- / tilbakestillingssykluser. Særskilte gule og blå markeringer skiller SafeShell tydelig fra live ammo, dummy-runder eller vanlige snap caps.
547 NOK 33 kr 547,00 *

10+ på lager

Elementdetaljer

Made in USA
Internal Safety System Prevents Unauthorized Weapon Operation
Easy-to-use internal safety device protects against unauthorized use of firearm and accidental discharge. Inserts into chamber like a live round or snap cap. When you squeeze the trigger, the impact of the firing pin on the SafeShell causes a spring-loaded extension to project into the barrel, preventing the slide of a semi-auto from racking or the cylinder of a revolver from turning. Insert the reset tool into the muzzle to retract the extension, then cycle the action to eject the SafeShell. May be left in the chamber unactivated; when you need the gun, simply rack the slide or advance the cylinder to clear the SafeShell, so the weapon may be operated normally. An attempt by an unauthorized person to fire the gun will activate SafeShell, making the gun inoperable. Precision machined from aluminum; rugged design allows hundreds of activation/reset cycles. Distinctive yellow and blue markings clearly distinguish SafeShell from live ammo, dummy rounds, or ordinary snap caps.

SPECS: Aluminum, anodized, bright blue and yellow finish. Available in .40 S&W, and .38/.357.