Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

RUGER EXTRACTOR SPRING, BLUE


Extractor Spring, Blue

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): FITS: 77 / 22® - Common Parts, .22; M-96 ™, . Mer...

Produktnr.: 780722009 780722009
FITS: 77/22® - Common Parts, .22; M-96™, .22, .22 Mag
RUGER
57 57 1 NOK
780722009
Extractor Spring, Blue
Produsentnr.: J01900 FITS: 77 / 22® - Common Parts, .22; M-96 ™, .22, .22 Mag
57 NOK 0 kr 57,00 *

Bestillingsvare
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: 77/22

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: 77/22

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 77/22® - Common Parts, .22; M-96™, .22, .22 Mag
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 64,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 75,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 57,00 *