Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

REMINGTON EXTRACTOR, RIVETLESS


Extractor, Rivetless

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Erstatningsdel av kvalitet for Remington fabrikkavtrekk. Mer...

Produktnr.: 767918160 767918160
FITS: 700 - Common Parts, .22-250, .243, .25/06, .260, .270, .280, .308, .30/06, .35 Whelan; 7400/4; 7600/6; Model Seven, .243, .260, 7mm-08, .308
Quality replacement part for Remington factory extractors. Provides smooth functioning, flawless extraction, gunsmithing recommended.
REMINGTON
297 297 1 NOK
767918160
Extractor, Rivetless
Produsentnr.: F93712 Erstatningsdel av kvalitet for Remington fabrikkavtrekk. Gir jevn funksjon, feilfri utvinning, anbefalt skikkemaskin.
297 NOK 90 kr 297,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Make: Remington Model: 700

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Remington Model: 700

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: 700 - Common Parts, .22-250, .243, .25/06, .260, .270, .280, .308, .30/06, .35 Whelan; 7400/4; 7600/6; Model Seven, .243, .260, 7mm-08, .308
Quality replacement part for Remington factory extractors. Provides smooth functioning, flawless extraction, gunsmithing recommended.