Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

GHOST EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK® 42


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): The Ghost Inc. Mer...

644406906773 100017382
The Ghost Inc. TAC-MINI is an extended magazine release for the Glock® 42.  It is extended to the perfect length with beveled edges to eliminate snagging on anything when drawing your pistol.

“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock® pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.

GHOST
219 219 1 NOK
100017382
Glock 42 TAC MINI Extended Magazine Release, 42 only
Produsentnr.: TACMINI 644406906773 The Ghost Inc. TAC-MINI er en utvidet magasinutgivelse for Glock® 42. Den er utvidet til perfekt lengde med skrå kanter for å eliminere ulempe på noe når du tegner pistolen din.
219 NOK 1 kr 219,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Finish: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Model: 42

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Finish: Black Hand: Ambidextrous Make: Glock Model: 42

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

The Ghost Inc. TAC-MINI is an extended magazine release for the Glock® 42.  It is extended to the perfect length with beveled edges to eliminate snagging on anything when drawing your pistol.

“GLOCK” is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock® pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.