Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

MODULAR DRIVEN TECHNOLOGIES ESS CHASSIS SYSTEMS


Remington 700 LA ESS Chassis System Black RH

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): ESS beholder MDTs velprøvde V-blokk sengesystem for å danne en solid og pålitelig base for riflehandlingen. Magasinbrønnen er foredlet for enkel innsetting av magasinet, samtidig som det reduserer rasling og bevegelse. Mer...

Produktnr.: 100038392 682131927267 100038392
The ESS retains MDT’s proven V-block bedding system to form a solid and reliable base for the rifle action. The magazine well has been refined for easy insertion of the magazine, while reducing rattle and movement. The tab style magazine release has been replaced with a semi-flush ambidextrous paddle that can easily be activated by a weak or strong hand. The recoil lug mortise has been designed to accommodate most aftermarket recoil lugs, and the trigger area will accommodate most aftermarket triggers. A serrated barricade stop has been added to the front of the magazine well, and a polymer forend grip at the balance point adds comfort. The wide fore-grip area combined with the octagonal profiled forend tube offers flexible options when shooting over bags or improvised rests. Thumb shelves have been added to both sides of the chassis for shooters who prefer an open grip. The most significant change is the incorporation of the ESS chassis specific buttstock interface, rather than the traditional AR pattern interface. This allowed MDT to place the pistol grip in optimum relation to the trigger, while still allowing the shooter to choose from the wide variety of AR pattern pistol grips which suit their preference. The MDT ESS chassis comes with its own buttstock, similar to MDT’s Skeleton Rifle Stock. It is fully adjustable including lateral adjustment for the butt-pad and the cheek rest. Cheek rest height and butt-pad length-of-pull are adjustable by thumb wheels. Weight: Chassis system including forend and buttstock is between 4.4 to 4.8lbs (depending on action) Length of Pull: 13.4" - 14.4" (Based on Remington 700) Ambidextrous, easy reach magazine latch – can be operated with trigger finger or left hand The extra-large magazine well for easy mag insertion/removal Barricade stop in front of the magazine to prevent putting pressure on the magazine Angled front profile with hand grip for minute vertical adjustments and comfort/protection from the elements Thumb rests on both sides of the chassis Wide front profile for extra comfort/stability when resting on flat surfaces Stock height at comb and heel – 0.5” below bore centerline. 1.0” of riser adjustability Allows for barrel contours up to 1.300” straight taper. (Note that at larger barrel diameters there is less space in the forend to accommodate internal attachments such as QD cups, M-lok, and sling swivels) Accepts AICS pattern magazines for both short and long action. (3.715” long action) Accepts aftermarket lugs up to 0.375 thick and tapered Compatible with all non-beavertail AR pattern pistol grips. Beavertail grips will fit with minor trimming CNC machined from Aircraft grade Aluminum and finished with H-series Cerakote. Cheek-piece, fore-grip, and butt-pad constructed of composites
13598 13598 1 NOK
100038392
Remington 700 LA ESS Chassis System Black RH
Produsentnr.: 104614BLK 682131927267 ESS beholder MDTs velprøvde V-blokk sengesystem for å danne en solid og pålitelig base for riflehandlingen. Magasinbrønnen er foredlet for enkel innsetting av magasinet, samtidig som det reduserer rasling og bevegelse. Utgivelsen av fanebladet er blitt erstattet med en halvspylt, ambidextrous padle som lett kan aktiveres av en svak eller sterk hånd. Rekylhylsen har blitt designet for å imøtekomme de fleste ettermarkedets rekylere, og utløserområdet har plass til de fleste ettermarkedstrigger. Et serrated barrikadestopp har blitt lagt foran på magasinbrønnen, og en polymere grep på balansepunktet gir komfort. Det brede forgrepsområdet kombinert med det åttekantede profilerte forerøret gir fleksible alternativer når du skyter over vesker eller improviserte hviler. Tommelhyller er lagt til på begge sider av kabinettet for skyttere som foretrekker et åpent grep. Den mest betydningsfulle endringen er inkorporeringen av ESS-chassis-spesifikt buttstock-grensesnitt, i stedet for det tradisjonelle AR-mønstergrensesnittet. Dette tillot MDT å plassere pistolgrepet i optimalt forhold til avtrekkeren, samtidig som skytteren tillater å velge mellom et stort utvalg av AR-mønster pistolgrep som passer deres preferanser. MDT ESS-chassis leveres med sin egen rumpe, som ligner MDTs Skeleton Rifle Stock. Den er helt justerbar, inkludert sidejustering for rumpebunnen og kinnstøtten. Kinnhøyden og bakstykkets trekklengde er justerbare med tommelhjulene.Vekt: Chassiesystem inkludert forover og ryggstøtte er mellom 4,4 og 4,8 kg (avhengig av handling) Lengde på trekk: 13,4 "- 14,4" (Basert på Remington 700) Ambittxtrous, lett rekkevidde magasinlås - kan betjenes med triggerfinger eller venstre hånd Den ekstra store magasinbrønnen for enkel montering / fjerning av magasin Barrikadestopp foran magasinet for å forhindre å legge press på magasinet Vinklet frontprofil med håndgrep for minuttvise vertikale justeringer og komfort / beskyttelse mot elementene Tommelen hviler på begge sider av chassis Bred frontprofil for ekstra komfort / stabilitet når du hviler på flate overflater Lagerhøyde ved kam og hæl - 0,5 ”under bore midtlinje. 1,0 ”av stigerørets justerbarhet Gjør det mulig å kontur tønne opp til 1.300” rett taper. (Vær oppmerksom på at ved større tommeldiametere er det mindre plass i forend for å få plass til interne fester som QD-kopper, M-lok og slyngesving) Godtar AICS-mønsterblader for både kort og lang action. (3,715 ”lang handling) Godtar ettermarkedets lugger opp til 0,375 tykke og avsmalnende kompatible Kompatible med alle ikke-bevertail AR-mønstergrep. Beavertail grep vil passe med mindre beskjæring CNC maskinert fra Aircraft grade aluminium og ferdig med H-serien Cerakote. Kinnstykke, forgrep og rumpepute laget av kompositter
13598 NOK 1 kr 13 598,00 *

1 på lokalt lager
Spesifikasjoner: Action Type: Long Farge: Black Make: Remington Material: Aluminum Model: 700 Style: Chassis

Attributes

Action Type: Long Farge: Black Make: Remington Material: Aluminum Modell: 700 Style: Chassis

Elementdetaljer

US eksport klassifisering: 0A501.y.1.The ESS retains MDT’s proven V-block bedding system to form a solid and reliable base for the rifle action. The magazine well has been refined for easy insertion of the magazine, while reducing rattle and movement. The tab style magazine release has been replaced with a semi-flush ambidextrous paddle that can easily be activated by a weak or strong hand. The recoil lug mortise has been designed to accommodate most aftermarket recoil lugs, and the trigger area will accommodate most aftermarket triggers. A serrated barricade stop has been added to the front of the magazine well, and a polymer forend grip at the balance point adds comfort. The wide fore-grip area combined with the octagonal profiled forend tube offers flexible options when shooting over bags or improvised rests. Thumb shelves have been added to both sides of the chassis for shooters who prefer an open grip. The most significant change is the incorporation of the ESS chassis specific buttstock interface, rather than the traditional AR pattern interface. This allowed MDT to place the pistol grip in optimum relation to the trigger, while still allowing the shooter to choose from the wide variety of AR pattern pistol grips which suit their preference. The MDT ESS chassis comes with its own buttstock, similar to MDT’s Skeleton Rifle Stock. It is fully adjustable including lateral adjustment for the butt-pad and the cheek rest. Cheek rest height and butt-pad length-of-pull are adjustable by thumb wheels. Weight: Chassis system including forend and buttstock is between 4.4 to 4.8lbs (depending on action) Length of Pull: 13.4" - 14.4" (Based on Remington 700) Ambidextrous, easy reach magazine latch – can be operated with trigger finger or left hand The extra-large magazine well for easy mag insertion/removal Barricade stop in front of the magazine to prevent putting pressure on the magazine Angled front profile with hand grip for minute vertical adjustments and comfort/protection from the elements Thumb rests on both sides of the chassis Wide front profile for extra comfort/stability when resting on flat surfaces Stock height at comb and heel – 0.5” below bore centerline. 1.0” of riser adjustability Allows for barrel contours up to 1.300” straight taper. (Note that at larger barrel diameters there is less space in the forend to accommodate internal attachments such as QD cups, M-lok, and sling swivels) Accepts AICS pattern magazines for both short and long action. (3.715” long action) Accepts aftermarket lugs up to 0.375 thick and tapered Compatible with all non-beavertail AR pattern pistol grips. Beavertail grips will fit with minor trimming CNC machined from Aircraft grade Aluminum and finished with H-series Cerakote. Cheek-piece, fore-grip, and butt-pad constructed of composites
Nyhetsbrev