Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

RUGER EJECTOR ROD SPRING, BLUE


Ejector Rod Spring, Blue

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): PASSER: Bisley ™ - vanlige deler; Ny modell Blackhawk®; Ny modell Single-Six®; Super Blackhawk®, . Mer...

Produktnr.: 780012098 780012098
FITS: Bisley™ - Common Parts; New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®
RUGER
56 56 1 NOK
780012098
Ejector Rod Spring, Blue
Produsentnr.: XR04400 PASSER: Bisley ™ - vanlige deler; Ny modell Blackhawk®; Ny modell Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®
56 NOK 10 kr 56,00 *

Bestillingsvare
Spesifikasjoner: Make: Ruger Model: Blackhawk

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Ruger Model: Blackhawk

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: Bisley™ - Common Parts; New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Super Blackhawk®, .44 Mag; Vaquero®
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 485,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 525,00 *
Bestillingsvare Bestillingsvare
kr 96,00 *