Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DPMS Disconnector Spring


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): M16 / M4-komponenter av høy kvalitet fra DPMS holder utvalgte skytevåpen skyte lenger og gir deg selvtilliten du trenger for å få jobben gjort i alle taktiske situasjoner. Mer...

231000106
Maintain & Repair Select Fire Rifles
High-quality, M16/M4 components from DPMS keep select fire weapons shooting longer and give you the confidence you need to get the job done in all tactical situations. All parts are precision engineered and made to rigid quality standards to ensure excellence and long-lasting strength when failure is not an option.

SPECS: Alloy steel.

DPMS
47 47 1 NOK
231000106
Disconnector Spring
Produsentnr.: F1003062 M16 / M4-komponenter av høy kvalitet fra DPMS holder utvalgte skytevåpen skyte lenger og gir deg selvtilliten du trenger for å få jobben gjort i alle taktiske situasjoner. Alle delene er presisjonsmessige og laget til stive kvalitetsstandarder for å sikre dyktighet og langvarig styrke når svikt ikke er et alternativ.
47 NOK 20 kr 47,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Maintain & Repair Select Fire Rifles
High-quality, M16/M4 components from DPMS keep select fire weapons shooting longer and give you the confidence you need to get the job done in all tactical situations. All parts are precision engineered and made to rigid quality standards to ensure excellence and long-lasting strength when failure is not an option.

SPECS: Alloy steel.

10+ på lager 10+ på lager
kr 51,00 *
10+ på lager 10+ på lager
kr 43,00 *
10+ på lager 10+ på lager
kr 108,00 *