Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BERETTA USA CX4 MAG.INSERT FOR PX4 MODEL


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): CX4 MAG. Mer...

082442596525 913101198
FITS: CX4 Storm
CX4 MAG.INSERT FOR PX4 MODEL
BERETTA USA
319 319 1 NOK
913101198
Cx4 Mag.Insert For Px4 Model
Produsentnr.: C5C620 082442596525 CX4 MAG.INSERT FOR PX4 MODELL
319 NOK 2 kr 319,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Make: Beretta Model: Cx4 Storm

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.



    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Beretta Model: Cx4 Storm

Elementdetaljer


ECCN: I(h)





FITS: CX4 Storm
CX4 MAG.INSERT FOR PX4 MODEL