Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

NECO CONCENTRICITY GAGE


Neco Concentricity Gauge

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): NECO måleren bruker v-blokker sammen med forskjellige dorner og ambolter for å måle variasjonen som oppstår i dine tilfeller og lastede runder. Den bruker en GEM-ringeindikator, som kan plasseres nesten hvor som helst på saken / lastet runde. Mer...

Produktnr.: 749010351 749010351
The NECO gauge utilizes v-blocks along with different mandrels and anvils to measure the variation occuring in your cases and loaded rounds. It uses a GEM dial indicator, which can be positioned almost anywhere on the case/loaded round. The NECO tool is able to measure the following: 1) Cartridge case -the curved ""banana"" shape of the cartridge 2) Cartridge case -the relative variations of wall thickness 3) Cartridge case -case head out of square with body 4) Individual bullet -out of round 5) Loaded round -seated bullet runout The NECO gauge is very well made and comes complete with the dial indicator, the necessary chords and anvils for holding different size cases, and most importantly a 21-page instruction booklet. The indicator included with the gauge is a high quality .001"" GEM dial indicator and actually represents a good portion of the cost of the tool. A separate gauge for 50 BMG reloaders is available by special order.
3256 3256 1 NOK
749010351
Neco Concentricity Gauge
Produsentnr.: CG010B NECO måleren bruker v-blokker sammen med forskjellige dorner og ambolter for å måle variasjonen som oppstår i dine tilfeller og lastede runder. Den bruker en GEM-ringeindikator, som kan plasseres nesten hvor som helst på saken / lastet runde. NECO-verktøyet er i stand til å måle følgende: 1) Kassettkasse - den krumme "" bananen "" formen på kassetten 2) Kassettkassen - de relative variasjonene av veggtykkelse 3) Kassettkassett-kassetthodet ut av kvadratet med karosseriet 4 ) Individuell kuleutløp av runde 5) Belastet rundsittet kulekjøring NECO-måleren er veldig godt laget og leveres komplett med skiveindikatoren, de nødvendige akkordene og amboltene for å holde saker i forskjellige størrelser, og viktigst av et 21-siders instruksjonshefte . Indikatoren som følger med måleren er av høy kvalitet .001 "" GEM-skiveindikator og representerer faktisk en god del av kostnadene for verktøyet. En egen måler for 50 BMG-ladere er tilgjengelig etter spesialbestilling.
3256 NOK 11 kr 3 256,00 *

Ryddesalg

Elementdetaljer

Made in USAThe NECO gauge utilizes v-blocks along with different mandrels and anvils to measure the variation occuring in your cases and loaded rounds. It uses a GEM dial indicator, which can be positioned almost anywhere on the case/loaded round. The NECO tool is able to measure the following: 1) Cartridge case -the curved ""banana"" shape of the cartridge 2) Cartridge case -the relative variations of wall thickness 3) Cartridge case -case head out of square with body 4) Individual bullet -out of round 5) Loaded round -seated bullet runout The NECO gauge is very well made and comes complete with the dial indicator, the necessary chords and anvils for holding different size cases, and most importantly a 21-page instruction booklet. The indicator included with the gauge is a high quality .001"" GEM dial indicator and actually represents a good portion of the cost of the tool. A separate gauge for 50 BMG reloaders is available by special order.