Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

COLT LE6940 FRONT SIGHT WASHER STEEL BLACK


Colt LE6940 Front Sight Washer Steel Black

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): COLT LE6940 FORSYKTVASKERSTÅL Mer...

Produktnr.: 160308337 160308337
FITS: AR-15 - Common Parts
COLT LE6940 FRONT SIGHT WASHER STEEL BLACK
COLT
210 210 1 NOK
160308337
Colt LE6940 Front Sight Washer Steel Black
Produsentnr.: SP65615 COLT LE6940 FORSYKTVASKERSTÅL SVART
210 NOK 3 kr 210,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
FITS: AR-15 - Common Parts
COLT LE6940 FRONT SIGHT WASHER STEEL BLACK