Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BERETTA USA Beretta 92/96 Steel Parts Kit


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Disse Beretta fabrikkstålkomponentene lar deg bytte ut polymerdelene i din Beretta-pistol i 92-serien med massivt stål. Settet inkluderer: 1) rekylføringsstang, 2) sikkerhetsspakmontering, 3) utløser og 4) magasinutløser. Mer...

082442571676 913000459
These Beretta factory steel compo­nents allow you to replace the polymer parts in your 92-series Beretta pistol with solid steel. The set includes: 1) re­coil guide rod, 2) safety lever assembly, 3) trigger, and 4) magazine release as­sembly. All parts are made in Italy and come with a durable black finish. They will fit the following models without any gunsmithing: 92F, 92FS, M9, Elite, 92A1,* M9A1. *Note:  the recoil guide rod does not fit the Model 92A1, and this kit will not work on the model 90-TWO.
BERETTA USA
1703 1703 1 NOK
913000459
Beretta 92/96 Steel Parts Kit
Produsentnr.: E00706 082442571676 Disse Beretta fabrikkstålkomponentene lar deg bytte ut polymerdelene i din Beretta-pistol i 92-serien med massivt stål. Settet inkluderer: 1) rekylføringsstang, 2) sikkerhetsspakmontering, 3) utløser og 4) magasinutløser. Alle delene er produsert i Italia og har en slitesterk svart finish. De vil passe til følgende modeller uten pistolsmedarbeid: 92F, 92FS, M9, Elite, 92A1, * M9A1. * Merk: rekylføringsstangen passer ikke til Model 92A1, og dette settet vil ikke fungere på modellen 90-TO.
1703 NOK 0 kr 1 703,00 *

Kan restnoteres

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer


ECCN: I(h)

These Beretta factory steel compo­nents allow you to replace the polymer parts in your 92-series Beretta pistol with solid steel. The set includes: 1) re­coil guide rod, 2) safety lever assembly, 3) trigger, and 4) magazine release as­sembly. All parts are made in Italy and come with a durable black finish. They will fit the following models without any gunsmithing: 92F, 92FS, M9, Elite, 92A1,* M9A1. *Note:  the recoil guide rod does not fit the Model 92A1, and this kit will not work on the model 90-TWO.