Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DOUBLE STAR AR-15 LOWER PARTS KIT


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Dobbeltstjerners AR-15 nedre mottaker-delesett inkluderer alt som trengs for å fullføre en strippet AR-15 nedre mottaker. Mer...

736211134677 100010669
The Double Star AR-15 Lower Receiver Parts Kit includes everything needed to complete a stripped AR-15 lower receiver. The Kit includes: Fire control group Fire control group pins and springs Bolt catch assembly Magazine catch assembly Front pivot pin Rear takedown pin Takedown springs (2) Takedown detents (2) Trigger guard pin Pistol grip, screw and washer Buffer detent Buffer detent spring

SPECS: Fits small pin AR-15 lower receivers.

DOUBLE STAR
1285 1285 1 NOK
100010669
AR-15 Lower Parts Kit Small Pin
Produsentnr.: AR270 736211134677 Dobbeltstjerners AR-15 nedre mottaker-delesett inkluderer alt som trengs for å fullføre en strippet AR-15 nedre mottaker. Settet inkluderer: Brannkontrollgruppe Brannkontrollgrupper pinner og fjærer Boltfangermontering Magasinfangstmontering Front pivotnål Bakre nedtakspinne Takedown fjærer (2) Nedtakingshenger (2) Trigger beskyttelsestapp Pistolgrep, skrue og skive Buffer detent Buffer detent fjær
1285 NOK 0 kr 1 285,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: AR-15 Type: Lower Receiver

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15 Type: Lower Receiver

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

The Double Star AR-15 Lower Receiver Parts Kit includes everything needed to complete a stripped AR-15 lower receiver. The Kit includes: Fire control group Fire control group pins and springs Bolt catch assembly Magazine catch assembly Front pivot pin Rear takedown pin Takedown springs (2) Takedown detents (2) Trigger guard pin Pistol grip, screw and washer Buffer detent Buffer detent spring

SPECS: Fits small pin AR-15 lower receivers.