Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DPMS 308 AR BOLT CARRIER GROUP


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Komplette bolt-og bæresamlinger av AR30-stil .308 er drop-in klare for utskifting av slitte komponenter i eksisterende DPMS LR-308 rifler eller til en ny tilpasset bygning. Mer...

231000265
Factory Original Components Used In LR-308 Rifles
Complete AR-style .308 bolt and carrier assemblies are drop-in ready for replacement of worn components in existing DPMS LR-308 rifles or for a new custom build. Bolt comes fully assembled with firing pin, cam pin, firing pin retaining pin, ejector, extractor, and gas rings installed. Mil-spec Parkerized finish. Carrier comes with gas key installed and staked, and is available with standard Parkerized finish.

SPECS: Bolt - Carpenter 158 steel alloy, Parkerized, matte black finish. Carrier - 8620 carbon steel, matte black Parkerized finish.

DPMS
6351 6351 1 NOK
231000265
AR-308 Bolt/Carrier Assembly, Parkerized
Produsentnr.: F407695 Komplette bolt-og bæresamlinger av AR30-stil .308 er drop-in klare for utskifting av slitte komponenter i eksisterende DPMS LR-308 rifler eller til en ny tilpasset bygning. Bolten leveres ferdig montert med skytepinne, kamtapp, festepinne, ejektor, avtrekk og gassringer installert. Mil-spec Parkerized finish. Carrier leveres med gassnøkkel installert og innsatt, og er tilgjengelig med standard parkert finish.
6351 NOK 0 kr 6 351,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Cartridge: 308 Winchester Finish: Black, Phosphate Make: AR .308

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Cartridge: 308 Winchester Finish: Black,Phosphate Make: AR .308

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Factory Original Components Used In LR-308 Rifles
Complete AR-style .308 bolt and carrier assemblies are drop-in ready for replacement of worn components in existing DPMS LR-308 rifles or for a new custom build. Bolt comes fully assembled with firing pin, cam pin, firing pin retaining pin, ejector, extractor, and gas rings installed. Mil-spec Parkerized finish. Carrier comes with gas key installed and staked, and is available with standard Parkerized finish.

SPECS: Bolt - Carpenter 158 steel alloy, Parkerized, matte black finish. Carrier - 8620 carbon steel, matte black Parkerized finish.