Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DPMS AR-15/M16 HEAVY BUFFERS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Disse tyngre AR-15 / M16-bufferne hjelper til med å forbedre påliteligheten i rifler med kortere gassystem. Tyngre vekt hjelper også til å redusere boltvisningen i full auto-brann. Mer...

231000358
These heavier AR-15/M16 buffers assist in improving reliability in rifles with a shorter gas system.  Heavier weight also assists in reducing bolt bounce in full auto fire.  An added benefit, is a slight reduction in felt recoil.

SPECS: Fits - AR-15/M16 rifles and carbines. Heavy weight - 3.55 oz.

DPMS
492 492 1 NOK
231000358
AR15/M16 Heavy Buffer
Produsentnr.: F410893 Disse tyngre AR-15 / M16-bufferne hjelper til med å forbedre påliteligheten i rifler med kortere gassystem. Tyngre vekt hjelper også til å redusere boltvisningen i full auto-brann. En ekstra fordel er en svak reduksjon i filtpåtrykk.
492 NOK 0 kr 492,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

These heavier AR-15/M16 buffers assist in improving reliability in rifles with a shorter gas system.  Heavier weight also assists in reducing bolt bounce in full auto fire.  An added benefit, is a slight reduction in felt recoil.

SPECS: Fits - AR-15/M16 rifles and carbines. Heavy weight - 3.55 oz.