Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

PRESENT ARMS INC AR-15 TRIGGER PUCK


AR-15 Trigger Puck

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Avtrekksbeskytterleppene på AR-15 nedre er den svakeste varen på mottakeren. Når du installerer eller fjerner valsepinnen, kan de lett knipses eller sprekkes. Mer...

Produktnr.: 100015145 100015145
Proprietary, Durable, Non-marring composite material won't scratch finish of lower receiver
The trigger guard lips on the AR-15 lower are the weakest item on the receiver.  When installing or removing the roll pin, they can easily be snapped or fractured.  The Trigger Gunner's Puck fits the circular cutout on the Gunner's Mount.  The Gunner's Puck fits most mil-spec lower receivers, with cutouts for the bolt stop, safety/selector, magazine release, and magazine well. Trigger Gunner's Puck will fit the circular cut on the Gunners Mount or is good for standalone use. Puck cut to have the lower receiver fit by way of the grip portion when grip removed, most Mil Spec lowers. It will accommodate the bolt stop. Safety/Selector Magazine release raised guard on receiver Receiver lower lip by way of magazine well.

SPECS: Fits mil-spec AR-15 lower receivers.

1293 1293 1 NOK
100015145
AR-15 Trigger Puck
Produsentnr.: GPAR15T Avtrekksbeskytterleppene på AR-15 nedre er den svakeste varen på mottakeren. Når du installerer eller fjerner valsepinnen, kan de lett knipses eller sprekkes. Trigger Gunner's Puck passer til det sirkulære utskjæret på Gunner's Mount. Gunner's Puck passer til de fleste mil-spesifikke lavere mottakere, med utskjæringer for boltstopp, sikkerhet / velger, magasinutgivelse og magasinbrønn. Trigger Gunner's Puck vil passe til det sirkulære snittet på Gunners Mount eller er bra for frittstående bruk. Puck kutt for å få den nedre mottakeren plassert ved hjelp av grepsdelen når grepet fjernes, senker de fleste Mil Spec. Den får plass til boltstoppet. Safety / Selector Magazine release løftet beskyttelse på mottakeren Mottaker underleppe ved hjelp av magasinbrønn.
1293 NOK 8 kr 1 293,00 *

8 på lager
Spesifikasjoner: Make: AR-15

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR-15

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
Proprietary, Durable, Non-marring composite material won't scratch finish of lower receiver
The trigger guard lips on the AR-15 lower are the weakest item on the receiver.  When installing or removing the roll pin, they can easily be snapped or fractured.  The Trigger Gunner's Puck fits the circular cutout on the Gunner's Mount.  The Gunner's Puck fits most mil-spec lower receivers, with cutouts for the bolt stop, safety/selector, magazine release, and magazine well. Trigger Gunner's Puck will fit the circular cut on the Gunners Mount or is good for standalone use. Puck cut to have the lower receiver fit by way of the grip portion when grip removed, most Mil Spec lowers. It will accommodate the bolt stop. Safety/Selector Magazine release raised guard on receiver Receiver lower lip by way of magazine well.

SPECS: Fits mil-spec AR-15 lower receivers.