Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

AK BUILDER AK-47/AKM/AK-74 TRIGGERGUARD RIVET JIGS


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Ståljigger justerer nettopp triggerguard for installasjon av nye nagler eller fjerning av gamle nagler og rifle av AK-type. Triggerguard Rivet Jig justerer avtrekksbeskyttelsen med mottakeren for å gi naglene en profesjonell installasjon. Mer...

]C1100006754 100006754
Professional Tools For Precision Results
Steel jigs precisely aligns triggerguard for installation of new rivets or removal of old rivets and AK-type rifle. Triggerguard Rivet Jig aligns the triggerguard with the receiver to give the rivets a professional-looking installation. Hardened-steel block lets you set all four front rivets in one press, or one at a time. Support block can be removed for setting rivets in receivers that use a rear reinforcement plate. Triggerguard Rivet Removal Jig clamps to an old triggerguard and lets you drill through the center of each rivet for easy removal without slippage or damage to the receiver. Includes hardened drill bit.Heavy-duty bench tools were designed by the Kalashnikov experts at AK-Builder to build custom AK-pattern rifles using receiver flats and commercial parts to achieve professional results. Each jig and fixture is manufactured to correct dimensions to ensure properly-fitting finished components. Made from rugged, durable hardened steel or 6061 aluminum, so they will provide years of dependable service.

SPECS: Hardened steel, black oxide finish. Instructions included.

569 1402 2 NOK
100006754
Triggerguard Rivet Removal Jig
Produsentnr.: 205950816 ]C1100006754 Ståljigger justerer nettopp triggerguard for installasjon av nye nagler eller fjerning av gamle nagler og rifle av AK-type. Triggerguard Rivet Jig justerer avtrekksbeskyttelsen med mottakeren for å gi naglene en profesjonell installasjon. Herdet stålblokk lar deg stille inn alle fire naglene i ett trykk, eller en om gangen. Støtteblokk kan fjernes for innstilling av nagler i mottakere som bruker en armeringsplate bak. Triggerguard Rivet Removal Jig klemmes til en gammel triggerguard og lar deg bore gjennom midten av hver nagle for enkel fjerning uten glid eller skade på mottakeren. Inkluderer herdet borkrone. Kraftige benkeverktøy ble designet av Kalashnikov-ekspertene på AK-Builder for å bygge tilpassede AK-mønsterrifler ved å bruke mottakerflater og kommersielle deler for å oppnå profesjonelle resultater. Hver pilk og armatur er produsert til rette dimensjoner for å sikre ferdige komponenter. Laget av robust, slitesterkt herdet stål eller 6061 aluminium, slik at de vil gi mange års pålitelig service.
569 NOK 0 kr 569,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: AK-47

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AK-47

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

100006753
Triggerguard Rivet Jig
Produsentnr.: 2667409470 ]C1100006753 Ståljigger justerer nettopp triggerguard for installasjon av nye nagler eller fjerning av gamle nagler og rifle av AK-type. Triggerguard Rivet Jig justerer avtrekksbeskyttelsen med mottakeren for å gi naglene en profesjonell installasjon. Herdet stålblokk lar deg stille inn alle fire naglene i ett trykk, eller en om gangen. Støtteblokk kan fjernes for innstilling av nagler i mottakere som bruker en armeringsplate bak. Triggerguard Rivet Removal Jig klemmes til en gammel triggerguard og lar deg bore gjennom midten av hver nagle for enkel fjerning uten glid eller skade på mottakeren. Inkluderer herdet borkrone. Kraftige benkeverktøy ble designet av Kalashnikov-ekspertene på AK-Builder for å bygge tilpassede AK-mønsterrifler ved å bruke mottakerflater og kommersielle deler for å oppnå profesjonelle resultater. Hver pilk og armatur er produsert til rette dimensjoner for å sikre ferdige komponenter. Laget av robust, slitesterkt herdet stål eller 6061 aluminium, slik at de vil gi mange års pålitelig service.
1402 NOK 0 kr 1 402,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Make: AK-47

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AK-47

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)


Professional Tools For Precision Results
Steel jigs precisely aligns triggerguard for installation of new rivets or removal of old rivets and AK-type rifle. Triggerguard Rivet Jig aligns the triggerguard with the receiver to give the rivets a professional-looking installation. Hardened-steel block lets you set all four front rivets in one press, or one at a time. Support block can be removed for setting rivets in receivers that use a rear reinforcement plate. Triggerguard Rivet Removal Jig clamps to an old triggerguard and lets you drill through the center of each rivet for easy removal without slippage or damage to the receiver. Includes hardened drill bit.Heavy-duty bench tools were designed by the Kalashnikov experts at AK-Builder to build custom AK-pattern rifles using receiver flats and commercial parts to achieve professional results. Each jig and fixture is manufactured to correct dimensions to ensure properly-fitting finished components. Made from rugged, durable hardened steel or 6061 aluminum, so they will provide years of dependable service.

SPECS: Hardened steel, black oxide finish. Instructions included.