Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

BROWNELLS ACRAGLAS GEL®


Gjennom årene fikk vi hundrevis av kundeforespørsler for en epoxy accurizing sammensatt med en smør-glatt konsistens som vil verken kjøre, drypp eller lekke fra mellom tre og metall etter blir plassert på pistolen lager. Etter mange år med forskning og testing, perfeksjonert vi en modifisert versjon av våre populære Acraglas® som gir den samme super accurizing sengetøy jobben og oppfyller også de spesialiserte glatt programfunksjonene du har bedt om. Mer...

050806107038 081017017
Super New Acraglas, Nylon Epoxy Derivative, Butter-Smooth Consistency, Mixes With Atomized Metals
Over the years we had hundreds of customer requests for an epoxy accurizing compound with a butter-smooth consistency which would neither run, drip or leach out from between wood and metal after being placed in the gun stock. After many years of research and testing, we perfected a modified version of our popular Acraglas® that gives the same super accurizing bedding job and also meets those specialized smooth application features you have asked for. Acraglas Gel was designed to take advantage of the latest technological advancements in epoxy research. It has the best possible advantages built into it for those that want a butter-smooth type of Acraglas. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you. USING GLASS FLOC Because of the characteristics of the lattice, molecular structure of Acraglas Gel, the advantages of glass floc are already incorporated in the finished epoxy so the addition of floc is not recommended or needed. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) Resin, 2 fl. oz. (59 ml) Hardener, 7/8 fl. oz. (26 ml) Release Agent, Measuring Spoon, re-useable Poly Mixing Dish, Mixing Stick, Brown Dye, Black Dye and Complete Instructions. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) Resin, 8 fl. oz. (237 ml) Hardener, 3 fl. oz. (89 ml) Release Agent, Measuring Spoon Set, 2 re-useable Poly Mixing Dishes, 25 Wide Mixing Sticks, 3 Paks Brown Dye, 3 Packets Black Dye, Instructions.
BROWNELLS
314 904 2 NOK
081017017
16 oz. Acraglas Gel Shop Kit, Non-Flammable 050806107038 Gjennom årene fikk vi hundrevis av kundeforespørsler for en epoxy accurizing sammensatt med en smør-glatt konsistens som vil verken kjøre, drypp eller lekke fra mellom tre og metall etter blir plassert på pistolen lager. Etter mange år med forskning og testing, perfeksjonert vi en modifisert versjon av våre populære Acraglas® som gir den samme super accurizing sengetøy jobben og oppfyller også de spesialiserte glatt programfunksjonene du har bedt om. Acraglas Gel var designet for å dra nytte av de nyeste teknologiske fremskritt i epoxy forskning. Det har de best mulige fordelene innebygd for de som ønsker en smør-glatt type Acraglas. Nylon derivater er formulert i Acraglas Gel og gi større "tynn styrke," støt motstand og stabilitet over normale temperaturer. Krymping litt mindre enn Acraglas, som har en fantastisk 1/10th av 1%. 1-til-1 blanding forhold gir en stabil, molekylær gitterverk struktur til Acraglas Gel som ikke vil sprekke, mani eller sukker ut som andre 1-til-1 epoksy. I tillegg forenkler denne eksklusive, blandingsforhold for 1-til-1, volumprosent, miksing og måle små mengder nøyaktig. Litt lengre potten livet å gi brukeren mer tid når faktiske sengetøy. Lengre kur tid - den molekylære strukturen av Acraglas Gel blitt kontrollert slik at for første timene etter epoxy sett det gjenstår litt fleksible, gjør det enkelt å klippe bort overflødig sammensatte. Lett blander med atomized aluminium, stål og rustfritt stål partikler, dermed gjør det mulig for brukeren å opprette sin egen forsterket epoxy når slike type epoxy er ønsket. Standard blanding for optimale resultater er 1 del metall partikler-til-3 deler blandet Acraglas Gel av volumet. Kan være farget like Acraglas tilsvarer egenskapene til pistolen lager jobbes med. Ovennevnte funksjoner av Acraglas Gel gi deg en idé om hvor fullstendig vi oppfylt dine forespørsler om et støtteprodukt for Acraglas... Acraglas Gel opphold-i-ett-spot funksjonen... sofistikert molekylstrukturen... litt lengre potten liv og herding tid... muligheten til å blande aluminium eller stål, gjør dette til et produkt vi er stolte av å tilby deg. BRUKE GLASS FLOC egenskapene gitteret, molekylær struktur av Acraglas Gel, fordelene med glass floc er allerede innarbeidet i ferdig epoxy så tillegg av floc ikke er anbefalt eller nødvendig. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. Oz (59 ml) harpiks, 2 fl. Oz (59 ml) Herder, 7/8 fl. Oz (26 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen, re-brukbar Poly blanding parabolen, blande pinne, Brown fargestoff, sort fargestoff og instruksjoner. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. Oz (237 ml) harpiks, 8 fl. Oz (237 ml) Herder, 3 fl. Oz (89 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen satt, 2 re-brukbar Poly blanding retter, 25 bredt blande pinner, 3 Paks brun farge, 3 pakker sort fargestoff, instruksjoner. SIKKERHETSDATABLAD
904 NOK 0 kr 904,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 16 oz. Type: Acraglas Gel Antall: 16

Beskrivelse

Gjennom årene fikk vi hundrevis av kundeforespørsler for en epoxy accurizing sammensatt med en smør-glatt konsistens som vil verken kjøre, drypp eller lekke fra mellom tre og metall etter blir plassert på pistolen lager. Etter mange år med forskning og testing, perfeksjonert vi en modifisert versjon av våre populære Acraglas® som gir den samme super accurizing sengetøy jobben og oppfyller også de spesialiserte glatt programfunksjonene du har bedt om. Acraglas Gel var designet for å dra nytte av de nyeste teknologiske fremskritt i epoxy forskning. Det har de best mulige fordelene innebygd for de som ønsker en smør-glatt type Acraglas. Nylon derivater er formulert i Acraglas Gel og gi større "tynn styrke," støt motstand og stabilitet over normale temperaturer. Krymping litt mindre enn Acraglas, som har en fantastisk 1/10th av 1%. 1-til-1 blanding forhold gir en stabil, molekylær gitterverk struktur til Acraglas Gel som ikke vil sprekke, mani eller sukker ut som andre 1-til-1 epoksy. I tillegg forenkler denne eksklusive, blandingsforhold for 1-til-1, volumprosent, miksing og måle små mengder nøyaktig. Litt lengre potten livet å gi brukeren mer tid når faktiske sengetøy. Lengre kur tid - den molekylære strukturen av Acraglas Gel blitt kontrollert slik at for første timene etter epoxy sett det gjenstår litt fleksible, gjør det enkelt å klippe bort overflødig sammensatte. Lett blander med atomized aluminium, stål og rustfritt stål partikler, dermed gjør det mulig for brukeren å opprette sin egen forsterket epoxy når slike type epoxy er ønsket. Standard blanding for optimale resultater er 1 del metall partikler-til-3 deler blandet Acraglas Gel av volumet. Kan være farget like Acraglas tilsvarer egenskapene til pistolen lager jobbes med. Ovennevnte funksjoner av Acraglas Gel gi deg en idé om hvor fullstendig vi oppfylt dine forespørsler om et støtteprodukt for Acraglas... Acraglas Gel opphold-i-ett-spot funksjonen... sofistikert molekylstrukturen... litt lengre potten liv og herding tid... muligheten til å blande aluminium eller stål, gjør dette til et produkt vi er stolte av å tilby deg. BRUKE GLASS FLOC egenskapene gitteret, molekylær struktur av Acraglas Gel, fordelene med glass floc er allerede innarbeidet i ferdig epoxy så tillegg av floc ikke er anbefalt eller nødvendig. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. Oz (59 ml) harpiks, 2 fl. Oz (59 ml) Herder, 7/8 fl. Oz (26 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen, re-brukbar Poly blanding parabolen, blande pinne, Brown fargestoff, sort fargestoff og instruksjoner. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. Oz (237 ml) harpiks, 8 fl. Oz (237 ml) Herder, 3 fl. Oz (89 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen satt, 2 re-brukbar Poly blanding retter, 25 bredt blande pinner, 3 Paks brun farge, 3 pakker sort fargestoff, instruksjoner.

SIKKERHETSDATABLAD

Attributes

Size: 16 oz. Type: Acraglas Gel Antall: 16

Elementdetaljer

Made in USA081014007
ACRAGLAS GEL 4 oz. Kit, Non-Flammable 050806105492 Over årene vi fikk hundrevis av kundeforespørsler for en epoxy accurizing sammensatte med en smør-glatt konsistens som ville heller ikke kjøre, drypp eller lekke fra mellom tre og metall etter blir plassert på pistolen lager. Etter mange år med forskning og testing, perfeksjonert vi en modifisert versjon av våre populære Acraglas® som gir den samme super accurizing sengetøy jobben og oppfyller også de spesialiserte glatt programfunksjonene du har bedt om. Acraglas Gel var designet for å dra nytte av de nyeste teknologiske fremskritt i epoxy forskning. Det har de best mulige fordelene innebygd for de som ønsker en smør-glatt type Acraglas. Nylon derivater er formulert i Acraglas Gel og gi større "tynn styrke," støt motstand og stabilitet over normale temperaturer. Krymping litt mindre enn Acraglas, som har en fantastisk 1/10th av 1%. 1-til-1 blanding forhold gir en stabil, molekylær gitterverk struktur til Acraglas Gel som ikke vil sprekke, mani eller sukker ut som andre 1-til-1 epoksy. I tillegg forenkler denne eksklusive, blandingsforhold for 1-til-1, volumprosent, miksing og måle små mengder nøyaktig. Litt lengre potten livet å gi brukeren mer tid når faktiske sengetøy. Lengre kur tid - den molekylære strukturen av Acraglas Gel blitt kontrollert slik at for første timene etter epoxy sett det gjenstår litt fleksible, gjør det enkelt å klippe bort overflødig sammensatte. Lett blander med atomized aluminium, stål og rustfritt stål partikler, dermed gjør det mulig for brukeren å opprette sin egen forsterket epoxy når slike type epoxy er ønsket. Standard blanding for optimale resultater er 1 del metall partikler-til-3 deler blandet Acraglas Gel av volumet. Kan være farget like Acraglas tilsvarer egenskapene til pistolen lager jobbes med. Ovennevnte funksjoner av Acraglas Gel gi deg en idé om hvor fullstendig vi oppfylt dine forespørsler om et støtteprodukt for Acraglas... Acraglas Gel opphold-i-ett-spot funksjonen... sofistikert molekylær struktur... litt lengre potten liv og herding tid... muligheten til å blande aluminium eller stål, gjør dette til et produkt vi er stolte av å tilby deg og som, selvfølgelig, vi garanterer 100% på kvaliteten på produktet, eller pengene tilbake. BRUKE GLASS FLOC egenskapene gitteret, molekylær struktur av Acraglas Gel, fordelene med glass floc er allerede innarbeidet i ferdig epoxy så tillegg av floc ikke er anbefalt eller nødvendig. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. Oz (59 ml) harpiks, 2 fl. Oz (59 ml) Herder, 7/8 fl. Oz (26 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen, re-brukbar Poly blanding parabolen, blande pinne, Brown fargestoff, sort fargestoff og instruksjoner. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. Oz (237 ml) harpiks, 8 fl. Oz (237 ml) Herder, 3 fl. Oz (89 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen satt, 2 re-brukbar Poly blanding retter, 25 bredt blande pinner, 3 Paks brun farge, 3 pakker sort fargestoff, instruksjoner. SIKKERHETSDATABLAD
314 NOK 0 kr 314,00 *

Kan restnoteres
Spesifikasjoner: Size: 4 oz. Type: Acraglas Gel Antall: 4

Beskrivelse

Over årene vi fikk hundrevis av kundeforespørsler for en epoxy accurizing sammensatte med en smør-glatt konsistens som ville heller ikke kjøre, drypp eller lekke fra mellom tre og metall etter blir plassert på pistolen lager. Etter mange år med forskning og testing, perfeksjonert vi en modifisert versjon av våre populære Acraglas® som gir den samme super accurizing sengetøy jobben og oppfyller også de spesialiserte glatt programfunksjonene du har bedt om. Acraglas Gel var designet for å dra nytte av de nyeste teknologiske fremskritt i epoxy forskning. Det har de best mulige fordelene innebygd for de som ønsker en smør-glatt type Acraglas. Nylon derivater er formulert i Acraglas Gel og gi større "tynn styrke," støt motstand og stabilitet over normale temperaturer. Krymping litt mindre enn Acraglas, som har en fantastisk 1/10th av 1%. 1-til-1 blanding forhold gir en stabil, molekylær gitterverk struktur til Acraglas Gel som ikke vil sprekke, mani eller sukker ut som andre 1-til-1 epoksy. I tillegg forenkler denne eksklusive, blandingsforhold for 1-til-1, volumprosent, miksing og måle små mengder nøyaktig. Litt lengre potten livet å gi brukeren mer tid når faktiske sengetøy. Lengre kur tid - den molekylære strukturen av Acraglas Gel blitt kontrollert slik at for første timene etter epoxy sett det gjenstår litt fleksible, gjør det enkelt å klippe bort overflødig sammensatte. Lett blander med atomized aluminium, stål og rustfritt stål partikler, dermed gjør det mulig for brukeren å opprette sin egen forsterket epoxy når slike type epoxy er ønsket. Standard blanding for optimale resultater er 1 del metall partikler-til-3 deler blandet Acraglas Gel av volumet. Kan være farget like Acraglas tilsvarer egenskapene til pistolen lager jobbes med. Ovennevnte funksjoner av Acraglas Gel gi deg en idé om hvor fullstendig vi oppfylt dine forespørsler om et støtteprodukt for Acraglas... Acraglas Gel opphold-i-ett-spot funksjonen... sofistikert molekylær struktur... litt lengre potten liv og herding tid... muligheten til å blande aluminium eller stål, gjør dette til et produkt vi er stolte av å tilby deg og som, selvfølgelig, vi garanterer 100% på kvaliteten på produktet, eller pengene tilbake. BRUKE GLASS FLOC egenskapene gitteret, molekylær struktur av Acraglas Gel, fordelene med glass floc er allerede innarbeidet i ferdig epoxy så tillegg av floc ikke er anbefalt eller nødvendig. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. Oz (59 ml) harpiks, 2 fl. Oz (59 ml) Herder, 7/8 fl. Oz (26 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen, re-brukbar Poly blanding parabolen, blande pinne, Brown fargestoff, sort fargestoff og instruksjoner. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. Oz (237 ml) harpiks, 8 fl. Oz (237 ml) Herder, 3 fl. Oz (89 ml) utgivelsen Agent, måle skjeen satt, 2 re-brukbar Poly blanding retter, 25 bredt blande pinner, 3 Paks brun farge, 3 pakker sort fargestoff, instruksjoner.

SIKKERHETSDATABLAD

 

Attributes

Size: 4 oz. Type: Acraglas Gel Antall: 4

Elementdetaljer

Made in USA


Super New Acraglas, Nylon Epoxy Derivative, Butter-Smooth Consistency, Mixes With Atomized Metals
Over the years we had hundreds of customer requests for an epoxy accurizing compound with a butter-smooth consistency which would neither run, drip or leach out from between wood and metal after being placed in the gun stock. After many years of research and testing, we perfected a modified version of our popular Acraglas® that gives the same super accurizing bedding job and also meets those specialized smooth application features you have asked for. Acraglas Gel was designed to take advantage of the latest technological advancements in epoxy research. It has the best possible advantages built into it for those that want a butter-smooth type of Acraglas. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you. USING GLASS FLOC Because of the characteristics of the lattice, molecular structure of Acraglas Gel, the advantages of glass floc are already incorporated in the finished epoxy so the addition of floc is not recommended or needed. ACRAGLAS GEL KIT - 2 fl. oz. (59 ml) Resin, 2 fl. oz. (59 ml) Hardener, 7/8 fl. oz. (26 ml) Release Agent, Measuring Spoon, re-useable Poly Mixing Dish, Mixing Stick, Brown Dye, Black Dye and Complete Instructions. ACRAGLAS GEL SHOP KIT - 8 fl. oz. (237 ml) Resin, 8 fl. oz. (237 ml) Hardener, 3 fl. oz. (89 ml) Release Agent, Measuring Spoon Set, 2 re-useable Poly Mixing Dishes, 25 Wide Mixing Sticks, 3 Paks Brown Dye, 3 Packets Black Dye, Instructions.
På lager 10+ på lager
kr 76,00 * kr 76,00 - kr 96,00*
På lager 10+ på lager
kr 120,00 * kr 120,00 - kr 656,00*
På lager 6 på lager
kr 227,00 * kr 132,00 - kr 227,00*
På lager 10+ på lager
kr 134,00 * kr 126,00 - kr 134,00*
På lager 10+ på lager
kr 83,00 * kr 74,00 - kr 487,00*