Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

J P ENTERPRISES 6.8 SPC II / .224 VALKYRIE ENHANCED EXTRACTOR KIT


Enhanced metallurgy and optimized geometry make this a must-have backup part if not an outright replacement. Designed to function in any 6.8 SPC II/. Mer...

812872025179 452000270
Enhanced metallurgy and optimized geometry make this a must-have backup part if not an outright replacement. Designed to function in any 6.8 SPC II/.224 Valkyrie bolt assembly, it includes our extractor spring/rubber core.
J P ENTERPRISES
966 966 1 NOK
New
452000270
6.8 SPC II/.224 Valkyrie Enhanced Extractor Kit
Produsentnr.: JPEB68SPCIIEX 812872025179
966 NOK 8 kr 966,00 *

8 på lager

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Enhanced metallurgy and optimized geometry make this a must-have backup part if not an outright replacement. Designed to function in any 6.8 SPC II/.224 Valkyrie bolt assembly, it includes our extractor spring/rubber core.