Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

fri frakt juli

SIGHTMARK LASER BORESIGHTER


.45 ACP Laser Boresighter

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): . Mer...

Produktnr.: 100004018 810119011237 100004018
Chamber-Mounted Laser Helps You Sight In Rifle Or Pistol Without Firing A Shot
Easy-to-use, self-contained boresighting system fits in the chamber of your rifle or pistol and projects a powerful red laser beam aligned with the bore axis for sighting to the point-of-aim without firing a shot. Works with scopes, holographic red dot sights, and “iron” sights. Durable, machined brass housing looks like a cartridge case but actually contains the entire laser system and batteries. Insert the batteries and screw the cap on the housing to turn on the laser; remove the batteries to turn off. Insert the entire assembly into the chamber, gently close the action, and aim at a target 20-30 yards away. Adjust windage and elevation of the scope or sights so point-of-aim is zeroed on the dot, compensating for sight offset to prevent gun from shooting high. Go to the range for test shots and final sight adjustments. Store boresighter in the included nylon carrying case that fits easily in a pocket, tool kit, or range bag. Available in a variety of calibers, listed below.

SPECS: Machined brass. Laser wavelength, 632-650 nm. Sighting range, 15-100 yards. Dot size, 2” at 100 yards. Includes (2) AG5 button cell batteries, nylon carrying case, and instructions. .223 Rem also fits .222 Rem, 5.56 x 45 NATO, 5.6 x 50, 6 x 47. 7mm Rem/.264 Win also fits 8mm Rem, .338 Win. .30-06 also fits .25-06, .270 Win, .280 Rem, 7mm Express, 7.7 Japanese, 8mm-06, .338-06, and .35 Whelan. .308 also fits 6mm Rem, .243 Win, .257 Roberts, .260 Rem, .284 Win, 7mm-08, .307, .356, and .358 Win.

466 813 11 NOK
100004018
.45 ACP Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39017 810119011237 .45 ACP Laser Boresighter
467 NOK 12 kr 467,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 45 Auto (ACP)

Beskrivelse

.45 ACP Laser Boresighter

Attributes

Cartridge: 45 Auto (ACP)
100004011
.223 Rem Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39001 810119010001 .223 rem Laser Boresighter
467 NOK 49 kr 467,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 223 Remington
100004012
7.62x39 Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39002 810119010018 7.62x39 Laser Boresighter
466 NOK 2 kr 466,00 *

2 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 7.62 x 39 mm
100004013
.30-06 Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39003 810119010025 .30-06 laser Boresighter
468 NOK 8 kr 468,00 *

8 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 30-06 Springfield, 270 Winchester, 25-06 Remington
100004014
7mm Rem/.264 Win. Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39004 810119010032 7mm Rem /.264 vinne. Laser Boresighter
469 NOK 3 kr 469,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 7 mm Remington Magnum, 264 Winchester
100004015
.308 Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39005 810119010049 308 laser Boresighter
468 NOK 29 kr 468,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 308 Winchester
100004016
9mm Luger Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39015 810119011213 9mm Luger Laser Boresighter
467 NOK 41 kr 467,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 9 mm Luger
100004017
.40 S&W Laser Boresighter
Produsentnr.: SM39016 810119011220 .40 S & W Laser Boresighter
466 NOK 6 kr 466,00 *

6 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 40 S&W
100009805
.17HMR Boresighter
Produsentnr.: SM39022 810119010872 Lett-å-bruke, selvforsynt boresighting passer i kammeret rifle eller pistol og prosjekter en kraftig røde laserstrålen på linje med den bar aksen i sighting til point-of-mål uten å avfyre et skudd. Fungerer med omfang, holografisk rød prikk syn og "jern" severdigheter. Slitesterk, maskinert messing boliger ser ut som en patron sak, men faktisk inneholder hele Lasersystemet og batterier. Sett inn batteriene og skru korken på bolig aktivere laser; fjerne batteriene til å slå av. Sett hele samlingen i kammeret, forsiktig lukke handlingen, og tar sikte på målet 20-30 verft unna. Juster windage og høyde av området eller severdigheter slik point-of-mål er nullet på punktum, kompenserer for synet offset for å hindre pistol ta høy. Gå til området for test skudd og siste synet justeringer. Lagre boresighter i inkludert nylon bæreveske som passer lett i en lomme, verktøysett eller området posen. Tilgjengelig i en rekke kalibre, nedenfor.
570 NOK 1 kr 570,00 *

1 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 17 HMR
100014688
300 Blackout Laser Boresight
Produsentnr.: SM39043 810119019448 Lett-å-bruke, selvforsynt boresighting passer i kammeret rifle eller pistol og prosjekter en kraftig røde laserstrålen på linje med den bar aksen i sighting til point-of-mål uten å avfyre et skudd. Fungerer med omfang, holografisk rød prikk syn og "jern" severdigheter. Slitesterk, maskinert messing boliger ser ut som en patron sak, men faktisk inneholder hele Lasersystemet og batterier. Sett inn batteriene og skru korken på bolig aktivere laser; fjerne batteriene til å slå av. Sett hele samlingen i kammeret, forsiktig lukke handlingen, og tar sikte på målet 20-30 verft unna. Juster windage og høyde av området eller severdigheter slik point-of-mål er nullet på punktum, kompenserer for synet offset for å hindre pistol ta høy. Gå til området for test skudd og siste synet justeringer. Lagre boresighter i inkludert nylon bæreveske som passer lett i en lomme, verktøysett eller området posen. Tilgjengelig i en rekke kalibre, nedenfor.
726 NOK 6 kr 726,00 *

6 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 300 AAC Blackout
100009804
.22LR Boresighter
Produsentnr.: SM39021 810119014528 Lett-å-bruke, selvforsynt boresighting passer i kammeret rifle eller pistol og prosjekter en kraftig røde laserstrålen på linje med den bar aksen i sighting til point-of-mål uten å avfyre et skudd. Fungerer med omfang, holografisk rød prikk syn og "jern" severdigheter. Slitesterk, maskinert messing boliger ser ut som en patron sak, men faktisk inneholder hele Lasersystemet og batterier. Sett inn batteriene og skru korken på bolig aktivere laser; fjerne batteriene til å slå av. Sett hele samlingen i kammeret, forsiktig lukke handlingen, og tar sikte på målet 20-30 verft unna. Juster windage og høyde av området eller severdigheter slik point-of-mål er nullet på punktum, kompenserer for synet offset for å hindre pistol ta høy. Gå til området for test skudd og siste synet justeringer. Lagre boresighter i inkludert nylon bæreveske som passer lett i en lomme, verktøysett eller området posen. Tilgjengelig i en rekke kalibre, nedenfor.
813 NOK 3 kr 813,00 *

3 på lager
Spesifikasjoner: Cartridge: 22 Long Rifle
Chamber-Mounted Laser Helps You Sight In Rifle Or Pistol Without Firing A Shot
Easy-to-use, self-contained boresighting system fits in the chamber of your rifle or pistol and projects a powerful red laser beam aligned with the bore axis for sighting to the point-of-aim without firing a shot. Works with scopes, holographic red dot sights, and “iron” sights. Durable, machined brass housing looks like a cartridge case but actually contains the entire laser system and batteries. Insert the batteries and screw the cap on the housing to turn on the laser; remove the batteries to turn off. Insert the entire assembly into the chamber, gently close the action, and aim at a target 20-30 yards away. Adjust windage and elevation of the scope or sights so point-of-aim is zeroed on the dot, compensating for sight offset to prevent gun from shooting high. Go to the range for test shots and final sight adjustments. Store boresighter in the included nylon carrying case that fits easily in a pocket, tool kit, or range bag. Available in a variety of calibers, listed below.

SPECS: Machined brass. Laser wavelength, 632-650 nm. Sighting range, 15-100 yards. Dot size, 2” at 100 yards. Includes (2) AG5 button cell batteries, nylon carrying case, and instructions. .223 Rem also fits .222 Rem, 5.56 x 45 NATO, 5.6 x 50, 6 x 47. 7mm Rem/.264 Win also fits 8mm Rem, .338 Win. .30-06 also fits .25-06, .270 Win, .280 Rem, 7mm Express, 7.7 Japanese, 8mm-06, .338-06, and .35 Whelan. .308 also fits 6mm Rem, .243 Win, .257 Roberts, .260 Rem, .284 Win, 7mm-08, .307, .356, and .358 Win.

På lager 10+ på lager
kr 218,00 * kr 138,00 - kr 402,00*
På lager 10+ på lager
kr 74,00 * kr 35,00 - kr 78,00*
På lager 7 på lager
kr 156,00 * kr 156,00 - kr 215,00*
På lager 10+ på lager
kr 302,00 * kr 107,00 - kr 441,00*