Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

DPMS 308 AR LOWER PARTS KIT LESS TRIGGER GROUP


.308 Lower Parts Kit minus Fire Control Components

Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Settet inkluderer boltfanger, boltfangerskrue, boltfangerstempel, boltfangerfjær, sikkerhetsvelger, sikkerhetsvelgerdetaljer, sikkerhetsvelgerfjær, magasinfanger, magasinfangerfjær, magasinutløserknapp, pistolgrep, pistolgrepsskrue, pistolgrepslås skive, bufferholder, bufferholderfjær, fremre svingstift, svingstiftfeste, svingboltfangerfjær, bakre nedtakningsnål, avtakingsnåledetent og Mer...

Produktnr.: 231000334 884451006763 231000334
Kit includes the bolt catch, bolt catch screw, bolt catch plunger, bolt catch spring, safety selector, safety selector detent, safety selector spring, magazine catch, magazine catch spring, magazine release button, pistol grip, pistol grip screw, pistol grip lock washer, buffer retainer, buffer retainer spring, front pivot pin, pivot pin detent, pivot pin detent spring, rear takedown pin, takedown pin detent and takedown detent spring.

SPECS: Steel, matte black finish. .308 Kit fits DPMS LR-308 series lower receivers and compatible .308/7.62mm lowers, including Remington and Patriot Ordnance Factory.

DPMS
1211 1211 1 NOK
231000334
.308 Lower Parts Kit minus Fire Control Components
Produsentnr.: 60720 884451006763 Settet inkluderer boltfanger, boltfangerskrue, boltfangerstempel, boltfangerfjær, sikkerhetsvelger, sikkerhetsvelgerdetaljer, sikkerhetsvelgerfjær, magasinfanger, magasinfangerfjær, magasinutløserknapp, pistolgrep, pistolgrepsskrue, pistolgrepslås skive, bufferholder, bufferholderfjær, fremre svingstift, svingstiftfeste, svingboltfangerfjær, bakre nedtakningsnål, avtakingsnåledetent og avtakningsnøkkelfjær.
1211 NOK 96 kr 1 211,00 *

10+ på lager
Spesifikasjoner: Make: AR .308

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: AR .308

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)
Kit includes the bolt catch, bolt catch screw, bolt catch plunger, bolt catch spring, safety selector, safety selector detent, safety selector spring, magazine catch, magazine catch spring, magazine release button, pistol grip, pistol grip screw, pistol grip lock washer, buffer retainer, buffer retainer spring, front pivot pin, pivot pin detent, pivot pin detent spring, rear takedown pin, takedown pin detent and takedown detent spring.

SPECS: Steel, matte black finish. .308 Kit fits DPMS LR-308 series lower receivers and compatible .308/7.62mm lowers, including Remington and Patriot Ordnance Factory.