Brownells Norge - Komplett utvalg av ladeutstyr, våpendeler, kuler, hylser, kikkerter, optikk og luftvåpen Norge

APEX TACTICAL SPECIALTIES INC 10-8 S&W M&P MAGAZINE BASE PAD


Auto-oversatt beskrivelse (Beskrivelse - Produsent): Forbedret på den originale fabrikkversjonen, Apex 10-8 M&P Base Pad har en lavprofildesign som dramatisk reduserer knagging på klær, og mens du trekker fra magasinposer. Den skjellopede fronten og sidene gjør det lettere å ta tak i det sittende magasinet når du fjerner det fra pistolrammen. Mer...

856008005048 100016033
Improving on the original factory version, the Apex 10-8 M&P Base Pad features a low profile design that dramatically reduces snagging on clothing, and while drawing from magazine pouches. Its scalloped front and sides make it easier to grip the seated magazine when removing it from the pistol frame. The heavy-duty polymer construction provides for added durability and the 10 numbered dimples allow for easy identification when working with multiple magazines.  The new base pad is also 15% shorter than the factory dimensions, and reduces snagging on clothing and while drawing from magazine pouches. The Apex 10-8 M&P Base Pad incorporates Apex’s patent pending retainer plate design which utilizes a split locking stud that secures the base pad to the magazine and prevents lateral movement and unintentional unlocking that can lead to catastrophic disassembly upon impact. Quanity: 4

SPECS: Fits Smith & Wesson M&P Pistols with full length magazine bodies in 9mm, 40 S&W, or .357 Sig.  Does not fit CA, MA, or other 10 round fixed magazines with tall base pads.

633 633 1 NOK
100016033
10-8 S&W M&P Magazine Base Pad 9/40/357
Produsentnr.: 100036 856008005048 Forbedret på den originale fabrikkversjonen, Apex 10-8 M&P Base Pad har en lavprofildesign som dramatisk reduserer knagging på klær, og mens du trekker fra magasinposer. Den skjellopede fronten og sidene gjør det lettere å ta tak i det sittende magasinet når du fjerner det fra pistolrammen. Den kraftige polymerkonstruksjonen gir økt holdbarhet og de 10 nummererte kvelene gir enkel identifisering når du arbeider med flere magasiner. Den nye baseputen er også 15% kortere enn fabrikkdimensjonene, og reduserer klamring på klær og mens du trekker fra magasinposer. Apex 10-8 M&P Base Pad har Apex patenterte ventende holderplateutforming som benytter en delt låsestikk som fester grunnputen til magasinet og forhindrer sidebevegelse og utilsiktet opplåsing som kan føre til katastrofal demontering ved påvirkning. Kvantitet: 4
633 NOK 4 kr 633,00 *

4 på lager
Spesifikasjoner: Make: Smith & Wesson Model: M&P

Vilkår for kjøp

  • USA eksportregler gjelder Erklæring om kontroll av destinasjon: Disse artiklene er underlagt kontroll av den amerikanske regjering og er kun godkjent for eksport til destinasjonslandet, for anvendelse av den endelige mottager eller sluttbruker(ene), heri identifisert. De skal ikke videreselges, overføres eller på annen måte avhendes til et annet land eller til en annen person enn den godkjente mottakeren eller sluttbrukeren(ene), enten i sin opprinnelige form eller etter innlemmelse i andre artikler, uten først å få godkjenning fra den amerikanske regjering eller dersom godkjennelse følger av amerikanske lover eller forskrifter.    This item is controlled by the U.S. government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. It may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Attributes

Make: Smith & Wesson Model: M&P

Elementdetaljer

Made in USA
ECCN: I(h)

Improving on the original factory version, the Apex 10-8 M&P Base Pad features a low profile design that dramatically reduces snagging on clothing, and while drawing from magazine pouches. Its scalloped front and sides make it easier to grip the seated magazine when removing it from the pistol frame. The heavy-duty polymer construction provides for added durability and the 10 numbered dimples allow for easy identification when working with multiple magazines.  The new base pad is also 15% shorter than the factory dimensions, and reduces snagging on clothing and while drawing from magazine pouches. The Apex 10-8 M&P Base Pad incorporates Apex’s patent pending retainer plate design which utilizes a split locking stud that secures the base pad to the magazine and prevents lateral movement and unintentional unlocking that can lead to catastrophic disassembly upon impact. Quanity: 4

SPECS: Fits Smith & Wesson M&P Pistols with full length magazine bodies in 9mm, 40 S&W, or .357 Sig.  Does not fit CA, MA, or other 10 round fixed magazines with tall base pads.